Stata

Revisjon per 1. mar. 2011 kl. 10:54 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (La inn lit meir overskrifter, flytta litt på tekst m.m.)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Stata er programvare for statistisk analyse og presentasjon, simuleringer, m.m. Programmet er mye brukt innen flere forskningsområder. IT-avdelingen disponerer et antall lisenser som enheter ved UiB kan kjøpe.

Produsent

StataCorp

Leverandør

Alfasoft AS

For Ansatte

Avdelinger ved UiB kan kjøpe lisens på siste versjon av Stata IC for ansatte til bruk på Windows, Mac eller Linux. For andre versjoner må vi kontakte Alfasoft for pristilbud.

Priser og lisenstyper

Lisens er basert på en engangssum i tillegg til årlig vedlikeholdskostnad som faktureres avdelingen til de som bruker lisensene. Så lenge vedlikeholdsavtalen gjelder vil du som bruker ha lisens til å benytte siste utgave av Stata IC.


Priser er som følger (alle priser er inkl. mva):

  • Nettverkslisensene kommer på 307,-. Disse lisensene skal bare installeres på pc-stuer.
  • SingleuserLisenser kommer på 848,-. Singleuserlisens kan installeres på inntil tre maskiner forutsatt at maskinene tilhører samme bruker. Programmet må ikke brukes samtidig på flere av maskinene med samme lisens. Dersom en Singleuserlisens bare er brukt på en maskin så kan programmet brukes av flere personer på denne maskinen. DVD kan utleveres fra IT-avdelingen for installasjon på maskiner som ikke er driftet av IT-avdelingen.

Alle lisenser må ha vedlikeholdslisens i tillegg. Den kommer på 216,- per år uansett hvilken type lisens en har. Når det neste gang kommer ny versjon av STATA, skal det ikke betales noe ekstra for å ha rett til å bruke denne.


Bestilling

Bestiller ved enheten oppretter en egen sak i Issue-tracker (http://bs.uib.no). For installasjon på en klientdriftet maskin, husk å oppgi type lisens, stedkode, navn på bruker og maskinnavn. IT-avdelingen kan deretter legge til programmet. Dersom programmet skal legges inn på en pc-sal trenger vi informasjon om bygg og romnummer.

Betalingen vil skje ved fakturering fra IT-avdelingen. Lisenser på Stata er bare gyldig så lenge avdelingen betaler årlig vedlikeholdskostnader for sine lisenser. Avdelingen mister tilgangen til lisenser de ikke lenger ønsker å betale vedlikehold for.

NB: En får ikke Stata installert (evt utlevert DVD) før det enten kan dokumenteres at lisens er i orden, eller at bestillingsansvarlig ved avdelingen kan bekrefte at avdelingen vil betale denne kostnaden (internfakturerering).


Avslutning av lisens

Hvis noen med Stata på sin maskin slutter, kan lisensen enten videreføres til en annen maskin, eller inst./avd gir beskjed til IT-avdelingen om at det er en lisens til overs, og at dere ikke vil betale for denne. Lisensen blir da fjernet fra maskinen, og IT-avdelingen vil kunne tilby lisensen til andre. En får ikke under noen omstendigheter beholde Stata-lisens på maskinen dersom en slutter ved UiB. Dersom en har installert Stata manuelt, må programmet avinstalleres ettersom lisensen ikke lenger er gyldig.


Studenter

Studenter kan kjøpe lisenser til gjeldende priser fra webshopen til alfasoft. Ta kontakt med alfasoft dersom en har spørsmål om versjon og pris.


Hvilken versjon av Stata er rett for deg?

Statas egen sammenligning av versjoner


Se også

Om Stata i Wikipedia (engelsk)