Mediestatistikk

Statistikk over opplastede filtyper. Dette inkluderer bare den nyeste versjonen av hver fil. Eldre eller slettede versjoner av filene er eksludert.

Videoer

MIME-typeMulige filtyperAntall filerKombinert størrelse
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus1 (0,0297 %)455 733 byte (445 KB; 0,0497 %)

Total filstørrelse for denne seksjonen: 455 733 byte (445 KB; 0,0497 %).

Ukjent

MIME-typeMulige filtyperAntall filerKombinert størrelse
application/x-bzip2.bz21 (0,0297 %)4 156 byte (4 KB; 0,000453 %)

Total filstørrelse for denne seksjonen: 4 156 byte (4 KB; 0,000453 %).

Tekstlig

MIME-typeMulige filtyperAntall filerKombinert størrelse
text/plain.txt2 (0,0595 %)7 637 byte (7 KB; 0,000833 %)
application/xml.xml, .xsl, .xsd, .kml1 (0,0297 %)1 886 byte (2 KB; 0,000206 %)

Total filstørrelse for denne seksjonen: 9 523 byte (9 KB; 0,00104 %).

Kontor

MIME-typeMulige filtyperAntall filerKombinert størrelse
application/pdf.pdf331 (9,85 %)501 259 948 byte (478,04 MB; 54,6 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt4 (0,119 %)301 142 byte (294 KB; 0,0328 %)
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.ods2 (0,0595 %)131 976 byte (129 KB; 0,0144 %)
application/vnd.oasis.opendocument.presentation.odp1 (0,0297 %)1 871 690 byte (1,78 MB; 0,204 %)

Total filstørrelse for denne seksjonen: 503 564 756 byte (480,24 MB; 54,9 %).

Bitmap-bilder

MIME-typeMulige filtyperAntall filerKombinert størrelse
image/png.png, .apng1 724 (51,3 %)213 582 748 byte (203,69 MB; 23,3 %)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1 245 (37 %)197 159 705 byte (188,03 MB; 21,5 %)
image/gif.gif50 (1,49 %)2 536 304 byte (2,42 MB; 0,276 %)

Total filstørrelse for denne seksjonen: 413 278 757 byte (394,13 MB; 45,1 %).

Alle filer

Total filstørrelse for alle filer: 917 312 925 byte (874,82 MB).