SPSS

Revisjon per 4. nov. 2010 kl. 08:34 av St01368 (diskusjon | bidrag) (Åpnet SPSS)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Generell informasjon

UiB har site license for alle studenter og ansatte som dekker SPSS base og diverse moduler. På Windows-maskiner driftet av IT-avdelingen kan dette legges til ved å kontakte IT-avdelingen på telefon (555 84700) eller opprette sak via bs.uib.no. For installasjon på andre maskiner (også private) kan programvaren og koder lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program. Man kan også låne CD ved å kontakte BRITA. Om en ikke finner tilgjengelig lisenskode/autorisasjonskode ved å logge seg på https://tjinfo.uib.no/program må en opprette sak på bs.uib.no.


Innlegging av lisenskode for SPSS

Versjon 13 og senere

På slutten av installasjonen kommer License Autorization Wizard opp. Der legger du inn autorisasjonskoden du får fra IT-avdelingen. Dette ligger også som egen meny på program-menyen til SPSS. Så får du automatisk lagt inn en lisenskode i programmet. UiB har site license og bruker derfor site license code. Har maskinen tilgang til Internet når autorisasjonskoden legges inn, legges den inn under "receive licence code from Internet". (NB! En må være tilkoblet med vpn for å aktivere lisens)

Les mer om vpn på: https://it.uib.no/Vpn


Innstallasjonsveiledninger (gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen)