Forskjell mellom versjoner av «PC-stuer ved medisin og odontologi»

(Ny side: * Medisin- og ernæringsstudentar har tilgang til PC-stove i Haukelandsbakken 4 og i Bygg for biologiske basalfag (BBB), 3. etg. * Mastergradsstudentar har tilgang til PC-stove ved det ins…)
 
 
(15 mellomliggende revisjoner av 8 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
'''Denne side skal slettes da PC-stuene er nedlagt, andre alternativer må MED informere om.'''
 +
== Overskriftstekst ==
  
* Medisin- og ernæringsstudentar har tilgang til PC-stove i Haukelandsbakken 4 og i Bygg for biologiske basalfag (BBB), 3. etg.
 
* Mastergradsstudentar har tilgang til PC-stove ved det instituttet dei er knytte til og i Bygg for biologiske basalfag (BBB).
 
* Odontologistudentar har tilgang til PC-stove i Overlege Danielsens hus (Årstadveien 21), 1. etasje.
 
  
Du må ha eige nøkkelkort for å få tilgang til PC-stovene.
+
* Medisin- og ernæringsstudenter har tilgang til PC-stue i Haukelandsbakken 4 og i Bygg for biologiske basalfag (BBB), 3. etg.
 +
* Mastergradsstudenter har tilgang til PC-stue ved det instituttet de er tilknyttet og i Bygg for biologiske basalfag (BBB).
 +
* Odontologistudentar har tilgang til PC-stue i Overlege Danielsens hus (Årstadveien 21), 2. etasje og Odontologibygget v/kantinen.
  
Det er satt opp 7 PC-ar i vrimlearealet i Bygg for biologiske basalfag (BBB).
+
Du må ha eget nøkkelkort for å få tilgang til PC-stuene.
  
Trådlause soner for oppkopling av eigen PC finn du i kantina (plan 4), i Bygg for biologiske basalfag (BBB), og i fakultetsbiblioteket (plan 3 BBB).
+
Det er satt opp 7 PC-er i vrimlearealet i Bygg for biologiske basalfag (BBB).
  
På nokre av lesesalane ved BBB og i Haukelandsbakken 4 er det faste punkt for oppkopling av eigen PC.
+
Trådløse soner for oppkopling av egen PC finner du i kantinen (plan 4), i Bygg for biologiske basalfag (BBB), og i fakultetsbiblioteket (plan 3 BBB).
  
====  PC-vakter finn du her
+
På noen av lesesalane ved BBB og i Haukelandsbakken 4 er det faste punkt for oppkopling av egen PC.
====
 
  
* Camera Decani 6513BB, v/Stort Aud i Sentralblokken HUS, man, tir, to og fr 8 - 17
+
==== IT-assistenter finner du her====
* Gamle Infosenteret i Bygg for biologiske basalfag (BBB), man - fr 8 - 17.
 
* PC-stova i Overlege Danielsens hus, rom 139A, on og fre 12 – 18.
 
  
PC-vaktene kan gje deg brukarstøtte i mellom anna oppretting av brukarkonto, oppsetjing av berbar maskin til trådlaust nettverk og hjelp til bruk av Mi Side i Studentportalen.
+
* I biblioteket 3 etg. Bygg for biologiske basalfag (BBB), man - fr 8 - 20.
  
[[Kategori:Sider under utvikling]]
+
IT-assistentene kan gi deg hjelp til blant annet å opprette brukerkonto, sette opp bærbar maskin mot trådløst nettverk og bruke Mi Side i Studentportalen.

Nåværende revisjon fra 8. jul. 2020 kl. 10:26

Denne side skal slettes da PC-stuene er nedlagt, andre alternativer må MED informere om.

Overskriftstekst

  • Medisin- og ernæringsstudenter har tilgang til PC-stue i Haukelandsbakken 4 og i Bygg for biologiske basalfag (BBB), 3. etg.
  • Mastergradsstudenter har tilgang til PC-stue ved det instituttet de er tilknyttet og i Bygg for biologiske basalfag (BBB).
  • Odontologistudentar har tilgang til PC-stue i Overlege Danielsens hus (Årstadveien 21), 2. etasje og Odontologibygget v/kantinen.

Du må ha eget nøkkelkort for å få tilgang til PC-stuene.

Det er satt opp 7 PC-er i vrimlearealet i Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Trådløse soner for oppkopling av egen PC finner du i kantinen (plan 4), i Bygg for biologiske basalfag (BBB), og i fakultetsbiblioteket (plan 3 BBB).

På noen av lesesalane ved BBB og i Haukelandsbakken 4 er det faste punkt for oppkopling av egen PC.

IT-assistenter finner du her

  • I biblioteket 3 etg. Bygg for biologiske basalfag (BBB), man - fr 8 - 20.

IT-assistentene kan gi deg hjelp til blant annet å opprette brukerkonto, sette opp bærbar maskin mot trådløst nettverk og bruke Mi Side i Studentportalen.