OpenVPN-oppkobling Linux

Revisjon per 12. des. 2016 kl. 11:08 av Ihu041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Oppsett av https://openvpn.net/ på Ubuntu 14.04 LTS


Konfigurasjon og sertifikater

For å bruke OpenVPN trenger du sertifikater. Det kan du laste ned fra https://tjinfo.uib.no/openvpn

 • Logg på med UiB brukernavn og passord

LageSertifikatTJinfo.png

 • Trykk på "Lag sertifikat".
 • Sertifikatet (konfigurasjonsfilen) kan du laste via lenken på siden. Sertifikatet blir sendt på epost som vedlegg (uib.ovpn)


Installasjon

Network manager

Network manager har ikke OpenVPN installert som standard:

 • Søk i ubuntu software center etter "network-manager-openvpn"

Installopenvpnplugin1.png

 • eller klipp og lim kommandoen under inn i terminal og autoriser med ditt passord.
$sudo apt-get install network-manager-openvpn
 • uib.ovpn filen som ble sendt på mail fra punktet over må splittes i tre seperate filer:
 • Åpne uib.ovpn filen i et tekstbehandlingsprogram
 • Kopier fra og med <ca> tag til og med </ca> tag og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificatesca.crt
 • Kopier fra og med <cert> tag til og med </cert> tag og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificates.crt
 • Kopier fra og med <key> tag til og med </key> tag og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificatesca.key
 • Åpne Network manager, velg VPN Connections og Configure VPN

ConfigVPn.png

 • Add - Type = OpenVPN

AddopenVPN.png Dropdownopenvpn.png

 • Oppgi følgende:
  • Connetcion name: UiB OpenVPN
  • Gateway: vpn-gw.uib.no
  • Type: Password with Certificates (TLS)
  • User name: UiB brukernavn
  • User Certificate: Åpne OpenVPNCertificates.crt
  • CA Certificate: Åpne OpenVPNCertificatesca.crt
  • Private Key: Åpne OpenVPNCertificatesca.key

EditingVPNsettings1.1.png

  • Advanced...
   • General:
    • Use custom gateway port 443
    • Use a TCP connection

UseTCP443.png

Bruk

Åpne Network manager og velg VPN connection og UiB OpenVPN

 • Oppgi UiB passord

Komandolinje

$sudo -s
#wget -O - https://swupdate.openvpn.net/repos/repo-public.gpg|apt-key add -
#echo "deb http://build.openvpn.net/debian/openvpn/release/2.3 trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/openvpn-aptrepo.list
#exit
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install openvpn
$openvpn --config uib.ovpn