Forskjell mellom versjoner av «OpenVPN-oppkobling Linux»

m (Ref sak 496438)
m (Flere brukere tilbakemelder at de sliter med konfig før reboot er gjort etter install av openvpn pakkene)
 
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 23: Linje 23:
 
$sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
 
$sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
*Gjør en restart (reboot) av maskinen før neste trinn.
 +
  
 
'''Enkleste metode:'''  
 
'''Enkleste metode:'''  
Linje 93: Linje 96:
 
/sbin/resolvconf -d "bond0.inet"
 
/sbin/resolvconf -d "bond0.inet"
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
[[Kategori:VPN, Virtual private network]]
 +
 +
[[en:OpenVPN-oppkobling Linux]]

Nåværende revisjon fra 2. apr. 2020 kl. 22:07

OpenVPN er en reserveløsning se VPN for mer informasjon

Oppsett av https://openvpn.net/ på Ubuntu 14.04 LTS


Konfigurasjon og sertifikater

For å bruke OpenVPN trenger du sertifikater. Det kan du laste ned fra https://tjinfo.uib.no/openvpn

 • Logg på med UiB brukernavn og passord

LageSertifikatTJinfo.png

 • Trykk på "Lag sertifikat".
 • Sertifikatet (konfigurasjonsfilen) kan du laste via lenken på siden. Sertifikatet blir sendt på epost som vedlegg (uib.ovpn)


Installasjon

Network manager

Network manager har ikke OpenVPN installert som standard:

 • Søk i ubuntu software center etter "network-manager-openvpn"

Installopenvpnplugin1.png

 • eller klipp og lim en av kommandoene under inn i terminal og autoriser med ditt passord (øverst: ) .
$sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
 • Gjør en restart (reboot) av maskinen før neste trinn.


Enkleste metode:

 • uib.ovpn - filen kan importeres til network-manager:
  1. Klikk nettverksikonet. I nedfallsmenyen velg: Edit connections...
  2. Klikk Add. 
  3. I nedfallsmenyen velg Import a saved VPN configuration. Clikk Create ...
  4. Velg filen uib.ovpn
  5. Et ferdig oppsett skal være laget. Du kan endre navnet øverst (default uib)
  6. Eventuelt legg inn brukernavnet ditt (f.eks. abc123) slik at du slipper legge inn dette ved oppkobling.

Alternativ metode

 • uib.ovpn filen som ble sendt på mail fra punktet over må splittes i tre seperate filer:
 • Åpne uib.ovpn filen i et tekstbehandlingsprogram

Vpn sikkerhet bilde4.png

 • Kopier fra og med <ca> tag til og med </ca> tag merket med grønt og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificatesca.crt

GrønnCA.png

 • Kopier fra og med <cert> tag til og med </cert> tag merket med rødt og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificates.crt

RødCert.png

 • Kopier fra og med <key> tag til og med </key> tag merket med blått og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som OpenVPNCertificatesca.key

BlåKey.png

 • Åpne Network manager, velg VPN Connections og Configure VPN

ConfigVPn.png

 • Add - Type = OpenVPN

AddopenVPN.png

Dropdownopenvpn.png

 • Oppgi følgende:
  • Connetcion name: UiB OpenVPN
  • Gateway: vpn-gw.uib.no
  • Type: Password with Certificates (TLS)
  • User name: UiB brukernavn
  • User Certificate: Åpne OpenVPNCertificates.crt
  • CA Certificate: Åpne OpenVPNCertificatesca.crt
  • Private Key: Åpne OpenVPNCertificatesca.key

EditingVPNsettings1.1.png

  • Advanced...
   • General:
    • Use custom gateway port 443
    • Use a TCP connection (Om dette ikke viker prøv uten Use a TCP connection)

UseTCP443.png

Bruk

Åpne Network manager og velg VPN connection og UiB OpenVPN

 • Oppgi UiB passord

Komandolinje

$sudo -s
#wget -O - https://swupdate.openvpn.net/repos/repo-public.gpg|apt-key add -
#echo "deb http://build.openvpn.net/debian/openvpn/release/2.3 trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/openvpn-aptrepo.list
#exit
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install openvpn
$sudo openvpn --config uib.ovpn

Problemer og løsninger

Det kan i noen tilfeller bli problemer med navnetjenere når du har koblet opp openvpn. Dette vil oppleves som at ingen sider kan åpnes i en nettleser, eller at tjenester som er interne for UiB ikke kan nås. Dette kan løses ved å bruke UiBs navnetjenere når du kobler opp openvpn. På Ubuntu kan du lage et skript som vist under for å starte openvpn, dette setter UiBs navnetjenere før det starter openvpn, og fjerner dem når openvpn avsluttes.


#!/bin/bash

echo -n "nameserver 129.177.6.54\nnameserver 129.177.12.31" | /sbin/resolvconf -a "bond0.inet"

/usr/sbin/openvpn --config uib.ovpn

/sbin/resolvconf -d "bond0.inet"