OneNote på Windows: Slik oppretter du en ny notatblokk på SharePoint


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Velg FILE
Velg NEW og så "Other Web Locations" og så velger du Documents på riktig sharepoint.

Opprettdialog.png

Gi navn på notatboken og så Create

Lagredialog.png