Forskjell mellom versjoner av «Microsoft Office»

Linje 1: Linje 1:
{{Trenger gjennomgang}}
+
Microsoft Office er en programvarepakke med ulike programmer tilpasset  kontorbruk. Pakkene leveres for både Microsoft Windows og Mac-maskiner.  Universitetet i Bergen har sitelisens for Microsoft office for sine  ansatte (ikke studenter). Det vil si at ansatte også kan få Microsoft  Office installert på hjemmemaskin til bruk i jobbsammenheng.  Installasjonsmedie kan fåes ved henvendelse til IT-avdelingen ved  enten opprette sak i issuetracker (https://bs.uib.no/), ringe (555  84700) eller personlig oppmøte (Nygårdsgaten 5, 4.etg). Ved personlig  oppmøte må en kunne legitimere at en er fast ansatt ved UiB. Vi har  hovedsaklig tilgjengelig Mirosoft Office Enterprise 2007 for  windowsbrukere. Dette er snakk om engangsvdvd-er som beholdes  av bruker. Programmet kan aktiveres tre ganger men bare på en maskin av  gangen. For mac har vi installasjonsmediet til office 2004 og 2008. I  disse tilfeller er det snakk om dvd-er (kopier) som en kan låne for en  kortere periode til en har fått programmet er installert. Vi kan ikke  garantere at vi har installasjonsmediet inne til enhver tid. MS office  er ikke tilgjengelig for Linux. I dette tilfelle kan gratisalternativet [[OpenOffice]]  være et alternativ.
  
== Produsent ==
+
Du kan lese mer om  programmet på [http://office.microsoft.com/nb-no/suites/FX101677751044.aspx  Microsoft sine sider].
  
Microsoft
 
==Leverandør==
 
Inmeta Licensing
 
  
==Microsoft, Adobe og Clue programvare ved UiB==
+
== Produsent ==
 +
[http://office.microsoft.com/nb-no//  Microsoft]
  
  
Universitetet i Bergen har avtale med [http://www.inmeta.com/ Inmeta] som skal brukes for kjøp av Microsoft, Adobe og Clue programvare til avdelinger ved UiB og Unifob. Man får da utdanningspriser etter gjeldende avtaler.
+
==Leverandør==
 
+
[http://www.inmeta.com/ Inmeta Licensing]
==Rutiner for bestilling av programvare fra Inmeta:==
 
 
 
Bestilling av programvare fra UiB og Unifob hos Inmeta skal gjøres av bestillingspunkt for programvare på instituttet / avdelingen.
 
 
 
Bestilling gjøres via [http://www.lisenshandel.inmeta.com/ http://www.lisenshandel.inmeta.com/] (Bestiller ved avdeling skal ha få utdelt brukernavn og passord for pålogging)
 
 
 
Lisensregler for finnes hos [http://www.inmeta.com/ Inmeta].
 
 
 
For installasjon på maskin driftet av IT-avdelingen, opprett en sak i issuetracker(https://bs.uib.no)
 
 
 
Legg ved i saken:
 
 
 
* dokumentasjon som viser hva en har kjøpt lisens og evt hvor mange lisenser.
 
* Navnet på maskin eller maskinene som programmet skal legges inn på (f.eks MinAvd099099).
 
  
==Microsoft Office==
 
  
Microsoft Office er en programvarepakke med ulike programmer tilpasset kontorbruk. Pakkene leveres for både Microsoft Windows og Mac-maskiner. Universitetet i Bergen har sitelisens for Microsoft office for sine ansatte (ikke studenter). Det vil si at ansatte også kan få Microsoft Office installert på hjemmemaskin til bruk i jobbsammenheng. Installasjonsmedie kan fåes ved henvendelse til IT-avdelingen ved enten opprette sak i issuetracker (https://bs.uib.no/), ringe (555 84700) eller personlig oppmøte (Nygårdsgaten 5, 4.etg). Ved personlig oppmøte må en kunne legitimere at en er fast ansatt ved UiB. Vi har hovedsaklig tilgjengelig Mirosoft Office Enterprise 2007 for windowsbrukere. Dette er snakk om engangsvdvd-er som beholdes av bruker. Programmet kan aktiveres tre ganger men bare på en maskin av gangen. For mac har vi installasjonsmediet til office 2004 og 2008. I disse tilfeller er det snakk om dvd-er (kopier) som en kan låne for en kortere periode til en har fått programmet er installert. Vi kan ikke garantere at vi har installasjonsmediet inne til enhver tid. MS office er ikke tilgjengelig for Linux. I dette tilfelle kan gratisalternativet [[OpenOffice]] være et alternativ.
+
==Bestilling==
 +
Bestilling gjøres fra Inmeta via  BaswarePM. Klikk [[Inmeta_Licensing|her]] for bestillingsrutiner
  
 
[[Kategori:Kontorstøtteprogramvare]]
 
[[Kategori:Kontorstøtteprogramvare]]
 
[[Kategori:Windowsprogramvare]]
 
[[Kategori:Windowsprogramvare]]
 
[[Kategori:Macprogramvare]]
 
[[Kategori:Macprogramvare]]
[[Kategori:sitelisensprogramvare]]
+
[[Kategori:Sitelisensprogramvare]]

Revisjonen fra 2. mar. 2010 kl. 20:10

Microsoft Office er en programvarepakke med ulike programmer tilpasset kontorbruk. Pakkene leveres for både Microsoft Windows og Mac-maskiner. Universitetet i Bergen har sitelisens for Microsoft office for sine ansatte (ikke studenter). Det vil si at ansatte også kan få Microsoft Office installert på hjemmemaskin til bruk i jobbsammenheng. Installasjonsmedie kan fåes ved henvendelse til IT-avdelingen ved enten opprette sak i issuetracker (https://bs.uib.no/), ringe (555 84700) eller personlig oppmøte (Nygårdsgaten 5, 4.etg). Ved personlig oppmøte må en kunne legitimere at en er fast ansatt ved UiB. Vi har hovedsaklig tilgjengelig Mirosoft Office Enterprise 2007 for windowsbrukere. Dette er snakk om engangsvdvd-er som beholdes av bruker. Programmet kan aktiveres tre ganger men bare på en maskin av gangen. For mac har vi installasjonsmediet til office 2004 og 2008. I disse tilfeller er det snakk om dvd-er (kopier) som en kan låne for en kortere periode til en har fått programmet er installert. Vi kan ikke garantere at vi har installasjonsmediet inne til enhver tid. MS office er ikke tilgjengelig for Linux. I dette tilfelle kan gratisalternativet OpenOffice være et alternativ.

Du kan lese mer om programmet på Microsoft sine sider.


Produsent

Microsoft


Leverandør

Inmeta Licensing


Bestilling

Bestilling gjøres fra Inmeta via BaswarePM. Klikk her for bestillingsrutiner