Forskjell mellom versjoner av «Microsoft Dreamspark»

Linje 21: Linje 21:
  
 
:Institutt for informatikk ([http://msdn.ii.uib.no msdn.ii.uib.no]):
 
:Institutt for informatikk ([http://msdn.ii.uib.no msdn.ii.uib.no]):
:: Masterstudenter: Send forespørsel på e-post til kontaktperson [mailto:anne.lien@ii.uib.no Anne Lien] (oppgi fullt navn, brukernavn, navn på veileder (som kan kontaktes) og hvilket studieprogram du går på. Eventuelt kan du kontakte din veileder / din forskningsgruppe.
+
:: Masterstudenter: Send forespørsel på e-post til kontaktperson [mailto:Stanislav.Oltu@ii.uib.no Stanislav Oltu] (oppgi fullt navn, brukernavn, navn på veileder (som kan kontaktes) og hvilket studieprogram du går på. Eventuelt kan du kontakte din veileder / din forskningsgruppe.
 
:: Teknisk stab. Henvendelser om tilgang ønskes til teknisk@ii.uib.no eller [https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=44 Issue-tracker].
 
:: Teknisk stab. Henvendelser om tilgang ønskes til teknisk@ii.uib.no eller [https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=44 Issue-tracker].
 
:: De tilstreber å tildele konto til alle studenter som er registrert på informatikk-kurs ved starten av hvert semester. Alle studenter får mail (til sin UiB-konto) om dette. Praktiske forhold gjør av og til rutinemessig tildeling forsinket eller mangelfull, og brukere bes da ta kontakt for å få tilgang. Det gis ikke tilgang for studenter som ikke er registrert på minst ett informatikk-kurs.
 
:: De tilstreber å tildele konto til alle studenter som er registrert på informatikk-kurs ved starten av hvert semester. Alle studenter får mail (til sin UiB-konto) om dette. Praktiske forhold gjør av og til rutinemessig tildeling forsinket eller mangelfull, og brukere bes da ta kontakt for å få tilgang. Det gis ikke tilgang for studenter som ikke er registrert på minst ett informatikk-kurs.
Linje 31: Linje 31:
  
 
IT-avdelingen har ikke noe med disse avtalene å gjøre, vi kan bare gi informasjonen over og henvise videre til instituttene.
 
IT-avdelingen har ikke noe med disse avtalene å gjøre, vi kan bare gi informasjonen over og henvise videre til instituttene.
 +
 +
[[Kategori:Privat datamaskin]]
 +
[[Kategori:Programvare]]
 +
[[Kategori:Windows]]

Revisjonen fra 16. sep. 2014 kl. 12:43


MSDNAA er en ordning som gir IT-studenter gratis tilgang til programvare fra Microsoft i opplæringsøyemed.

Et par IT-fag-miljøer på UiB har inngått MSDN Academic Alliance-avtaler med Microsoft:

  • Institutt for informatikk
  • Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia)

Nærmere opplysninger om hva slike avtaler innebærer kan finnes hos Microsoft.

I korte trekk:

  • Avtale som gir studenter og ansatte ved IT-faglige institutt tilgang til masse MS-programvare. Det omfatter OS, applikasjoner, utviklingsverktøy,...
  • Produktene skal bare brukes i utdanning og forskning, ikke i vanlig drift
  • Studenter kan få tilgang til en "nettbutikk" hvor de laster ned disse produktene
  • Hver bruker/student kan bare laste ned hvert produkt én gang. Hvis de har behov for ny nedlasting må det "nullstilles" av lokal administrator
  • Det betales ikke noe pr. nedlasting e.l., insituttet betaler en årlig abonnementsavgift

Lokale kontaktpersoner/administratorer er:

Institutt for informatikk (msdn.ii.uib.no):
Masterstudenter: Send forespørsel på e-post til kontaktperson Stanislav Oltu (oppgi fullt navn, brukernavn, navn på veileder (som kan kontaktes) og hvilket studieprogram du går på. Eventuelt kan du kontakte din veileder / din forskningsgruppe.
Teknisk stab. Henvendelser om tilgang ønskes til teknisk@ii.uib.no eller Issue-tracker.
De tilstreber å tildele konto til alle studenter som er registrert på informatikk-kurs ved starten av hvert semester. Alle studenter får mail (til sin UiB-konto) om dette. Praktiske forhold gjør av og til rutinemessig tildeling forsinket eller mangelfull, og brukere bes da ta kontakt for å få tilgang. Det gis ikke tilgang for studenter som ikke er registrert på minst ett informatikk-kurs.
Infomedia:
Rune Arntsen (brukeradministrasjon, tildeling av brukernavn og passord)
Terje Thue (teknisk, administrasjon av avtale og programportefølje)
Infomedia deler ut brukernavn og passord "on demand", studentene må ta kontakt med Rune Arntsen.

IT-avdelingen har ikke noe med disse avtalene å gjøre, vi kan bare gi informasjonen over og henvise videre til instituttene.