Forskjell mellom versjoner av «Microsoft Dreamspark»

(Ny side: Microsoft Dreamspark er en ordning som gir IT-studenter gratis tilgang til programvare fra Microsoft i opplæringsøyemed. Et par IT-fag-miljøer på UiB har inngått Dreamspark-avtaler...)
 
 
(13 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Microsoft Dreamspark er en ordning som gir IT-studenter gratis tilgang til programvare fra Microsoft i opplæringsøyemed.
+
[[en: Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDNAA)]]
  
Et par IT-fag-miljøer på UiB har inngått Dreamspark-avtaler med Microsoft:
+
'''Microsoft Dreamspark''' er en ordning som gir IT-studenter gratis tilgang til programvare fra Microsoft i opplæringsøyemed.
  
Institutt for informatikk
+
Et par IT-fag-miljøer på UiB har inngått [https://www.dreamspark.com/ Dreamspark]-avtaler med Microsoft:
Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia)
+
 
Nærmere opplysninger om hva slike avtaler innebærer kan finnes hos Microsoft.
+
* Institutt for informatikk
 +
* Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia)
 +
* Institutt for fysikk og teknologi (IFT)
 +
 
 +
Nærmere opplysninger om hva slike avtaler innebærer kan finnes hos [http://msdn.microsoft.com/en-us/academic/default.aspx Microsoft].
  
 
I korte trekk:
 
I korte trekk:
  
Avtale som gir studenter og ansatte ved IT-faglige institutt tilgang til masse MS-programvare. Det omfatter OS, applikasjoner, utviklingsverktøy,...
+
* Avtale som gir studenter og ansatte ved IT-faglige institutt tilgang til masse MS-programvare. Det omfatter OS, applikasjoner, utviklingsverktøy,...
Produktene skal bare brukes i utdanning og forskning, ikke i vanlig drift
+
* Produktene skal bare brukes i utdanning og forskning, ikke i vanlig drift
Studenter kan få tilgang til en "nettbutikk" hvor de laster ned disse produktene
+
* Studenter kan få tilgang til en "nettbutikk" hvor de laster ned disse produktene
Hver bruker/student kan bare laste ned hvert produkt én gang. Hvis de har behov for ny nedlasting må det "nullstilles" av lokal administrator
+
* Hver bruker/student kan bare laste ned hvert produkt én gang. Hvis de har behov for ny nedlasting må det "nullstilles" av lokal administrator
Det betales ikke noe pr. nedlasting e.l., insituttet betaler en årlig abonnementsavgift
+
* Det betales ikke noe pr. nedlasting e.l., insituttet betaler en årlig abonnementsavgift
 +
 
 
Lokale kontaktpersoner/administratorer er:
 
Lokale kontaktpersoner/administratorer er:
  
Institutt for informatikk (msdn.ii.uib.no):
+
:Institutt for informatikk ([http://msdn.ii.uib.no msdn.ii.uib.no]):
Masterstudenter: Send forespørsel på e-post til kontaktperson Anne Lien (oppgi fullt navn, brukernavn, navn på veileder (som kan kontaktes) og hvilket studieprogram du går på. Eventuelt kan du kontakte din veileder / din forskningsgruppe.
+
:: Masterstudenter: Send forespørsel på e-post til kontaktperson [mailto:Stanislav.Oltu@ii.uib.no Stanislav Oltu] (oppgi fullt navn, brukernavn, navn på veileder (som kan kontaktes) og hvilket studieprogram du går på. Eventuelt kan du kontakte din veileder / din forskningsgruppe.
Teknisk stab. Henvendelser om tilgang ønskes til teknisk@ii.uib.no eller Issue-tracker.
+
:: Teknisk stab. Henvendelser om tilgang ønskes til teknisk@ii.uib.no.
De tilstreber å tildele konto til alle studenter som er registrert på informatikk-kurs ved starten av hvert semester. Alle studenter får mail (til sin UiB-konto) om dette. Praktiske forhold gjør av og til rutinemessig tildeling forsinket eller mangelfull, og brukere bes da ta kontakt for å få tilgang. Det gis ikke tilgang for studenter som ikke er registrert på minst ett informatikk-kurs.
+
:: De tilstreber å tildele konto til alle studenter som er registrert på informatikk-kurs ved starten av hvert semester. Alle studenter får mail (til sin UiB-konto) om dette. Praktiske forhold gjør av og til rutinemessig tildeling forsinket eller mangelfull, og brukere bes da ta kontakt for å få tilgang. Det gis ikke tilgang for studenter som ikke er registrert på minst ett informatikk-kurs.
Infomedia:
+
 
Rune Arntsen (brukeradministrasjon, tildeling av brukernavn og passord)
+
:Infomedia:
Terje Thue (teknisk, administrasjon av avtale og programportefølje)
+
::Terje Thue (brukeradministrasjon, tildeling av brukernavn og passord, teknisk, administrasjon av avtale og programportefølje)
Infomedia deler ut brukernavn og passord "on demand", studentene må ta kontakt med Rune Arntsen.
+
:: Infomedia deler ut brukernavn og passord "on demand", studentene må ta kontakt med Terje Thue.
 +
 
 +
:[http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=uub4jqttr2 Institutt for fysikk og teknologi ]
 +
:: Studenter og ansatte tilknyttet instituttet kan ta kontakt med Kjetil Heitmann (kjetil.heitmann(at)uib.no) for å få tilgang.
 +
 
 +
 
 
IT-avdelingen har ikke noe med disse avtalene å gjøre, vi kan bare gi informasjonen over og henvise videre til instituttene.
 
IT-avdelingen har ikke noe med disse avtalene å gjøre, vi kan bare gi informasjonen over og henvise videre til instituttene.
 +
 +
[[Kategori:Privat datamaskin]]
 +
[[Kategori:Programvare]]
 +
[[Kategori:Windows]]
 +
[[Kategori:Privat datamaskin]]
 +
[[Kategori:Programvare]]
 +
[[Kategori:Windows]]

Nåværende revisjon fra 11. nov. 2019 kl. 14:42


Microsoft Dreamspark er en ordning som gir IT-studenter gratis tilgang til programvare fra Microsoft i opplæringsøyemed.

Et par IT-fag-miljøer på UiB har inngått Dreamspark-avtaler med Microsoft:

  • Institutt for informatikk
  • Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia)
  • Institutt for fysikk og teknologi (IFT)

Nærmere opplysninger om hva slike avtaler innebærer kan finnes hos Microsoft.

I korte trekk:

  • Avtale som gir studenter og ansatte ved IT-faglige institutt tilgang til masse MS-programvare. Det omfatter OS, applikasjoner, utviklingsverktøy,...
  • Produktene skal bare brukes i utdanning og forskning, ikke i vanlig drift
  • Studenter kan få tilgang til en "nettbutikk" hvor de laster ned disse produktene
  • Hver bruker/student kan bare laste ned hvert produkt én gang. Hvis de har behov for ny nedlasting må det "nullstilles" av lokal administrator
  • Det betales ikke noe pr. nedlasting e.l., insituttet betaler en årlig abonnementsavgift

Lokale kontaktpersoner/administratorer er:

Institutt for informatikk (msdn.ii.uib.no):
Masterstudenter: Send forespørsel på e-post til kontaktperson Stanislav Oltu (oppgi fullt navn, brukernavn, navn på veileder (som kan kontaktes) og hvilket studieprogram du går på. Eventuelt kan du kontakte din veileder / din forskningsgruppe.
Teknisk stab. Henvendelser om tilgang ønskes til teknisk@ii.uib.no.
De tilstreber å tildele konto til alle studenter som er registrert på informatikk-kurs ved starten av hvert semester. Alle studenter får mail (til sin UiB-konto) om dette. Praktiske forhold gjør av og til rutinemessig tildeling forsinket eller mangelfull, og brukere bes da ta kontakt for å få tilgang. Det gis ikke tilgang for studenter som ikke er registrert på minst ett informatikk-kurs.
Infomedia:
Terje Thue (brukeradministrasjon, tildeling av brukernavn og passord, teknisk, administrasjon av avtale og programportefølje)
Infomedia deler ut brukernavn og passord "on demand", studentene må ta kontakt med Terje Thue.
Institutt for fysikk og teknologi
Studenter og ansatte tilknyttet instituttet kan ta kontakt med Kjetil Heitmann (kjetil.heitmann(at)uib.no) for å få tilgang.


IT-avdelingen har ikke noe med disse avtalene å gjøre, vi kan bare gi informasjonen over og henvise videre til instituttene.