Mac OS X: VPN

Revisjon per 19. jan. 2011 kl. 13:47 av St08807 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Siden inneholder en guide for opprettelse av en VPN-forbindelse mot UiB sitt nettverk i Mac OS X 10.5 Leopard eller Mac OS X 10.5 Snow Leopard.


VPN med Mac OS X 10.5 Leopard/10.6 Snow Leopard

  1. Gå til system preferences og velg "network"
  2. Her ser du en oversikt over alle dine tilkoblinger. Nederst til venstre er det vanlige plusstegnet - trykk på dette for å konfigurere en ny tilkobling
  3. I den neste dialogen kan du velge "VPN" fra en rullegardinmeny. Velg så PPTP i rullegardinmenyen "VPN Type", og gi tilkoblingen et passende navn (f.eks. "VPN UiB" eller "VPN UiB hjemmefra") i service name-feltet. Trykk "Create"
  4. Så kommer du tilbake til oversikten over alle tilkoblingene. Skriv inn følgende:
Ansatte: 
Server Address: vpn-ansatt.uib.no
Account Name: brukernavn@ansatt.uib.no
Student:
Server Address: vpn-student.uib.no
Account Name: brukernavn@student.uib.no

Hvis du får opp feilmelding om "Kunne ikke opprette forbindelse til PPP-tjeneren. Prøv å koble til på nytt. Hvis problemet ikke forsvinner, kontrollerer du innstillingene og kontakter administratoren" kan du forsøke å å bruke "@ansatt.uib.no"(@student.uib.no). Dette skal rette opp i denne feilen. Det er også registrert en del tilfeller at man ikke får logge på VPN etter passordskifte 12/4. Det kan forekomme feil hvis du har nyttet mellomrom og andre spesialtegn i det nye passordet. Dette vil lage problem ved pålogging via vpn, både frå Windows og Mac. Hvis dette gjelder deg så skift passord på SEBRA og pass på at du bare har tall og bokstaver i passordet (både store og små bokstaver.


  1. Trykk på "Authentication" under og fyll inn passordet ditt ved "Password" i den neste dialogboksen. Velg "OK".
  2. Trykk på "Apply". Etterpå kan du trykke "connect" for å teste VPN-tilkoblingen. Sjekk at boksen "show VPN status in menu" er avkrysset dersom du ønsker det.
  3. Hvis alt har gått bra, skal du nå være tilkoblet. Du vil få et batteri-liknende symbol på vertkøyinja der du kan velge å koble til eller fra dine ulike VPN-tilkoblinger (ganske likt som på OS 10.4 Tiger).

VPN OSX 10 5.gif

PS: For å få tilgang til sider som krever ip-innlogging og for å unngå at proxy-pop-up'n skal komme selv med VPN: Klikk Advanced...

400x322 Network.jpg

Marker "Send all traffic over VPN...

400x289 sendAll.jpg