Mac OS X: VPN

Revisjon per 4. mar. 2010 kl. 12:58 av St06511 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Siden inneholder en guide for opprettelse av en VPN-forbindelse mot UiB sitt nettverk i Mac OS X Leopard.


VPN med Mac OS X 10.5 Leopard/10.6 Snow Leopard

  1. Gå til system preferences og velg "network"
  2. Her ser du en oversikt over alle dine tilkoblinger. Nederst til venstre er det vanlige plusstegnet - trykk på dette for å konfigurere en ny tilkobling
  3. I den neste dialogen kan du velge "VPN" fra en rullegardinmeny. Velg så PPTP i rullegardinmenyen "VPN Type", og gi tilkoblingen et passende navn (f.eks. "VPN UiB" eller "VPN UiB hjemmefra") i service name-feltet. Trykk "Create"
  4. Så kommer du tilbake til oversikten over alle tilkoblingene, og legger inn "vpn-ansatt.uib.no" i server adress-feltet og "brukernavn@ansatt.uib.no" i feltet "account name" (Dersom du er student bruker du "vpn-student.uib.no" og "brukernavn@student.uib.no").
  5. Trykk på "authentication" under og fyll inn passordet ditt ved "password" i den neste dialogboksen.
  6. Trykk på "apply". Etterpå kan du trykke "connect" for å teste VPN-tilkoblingen. Sjekk at boksen "show VPN status in menu" er avkrysset dersom du ønsker det.
  7. Hvis alt har gått bra, skal du nå være tilkoblet. Du vil få et batteri-liknende symbol på vertkøyinja der du kan velge å koble til eller fra dine ulike VPN-tilkoblinger (ganske likt som på OS 10.4 Tiger).

VPN OSX 10 5.gif

PS: For å unngå at proxy-pop-up'n skal komme selv med VPN: Klikk Advanced...

400x322 Network.jpg

Hukk av "Send all traffic over VPN...


400x289 sendAll.jpg