Mac OS X: Eduroam

Revisjon per 1. okt. 2010 kl. 10:21 av Tyd028 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.

Dette er en guide for oppsett av Eduroam på en datamaskin med Mac OS X. Guiden gir en oversikt over innstillingene som må settes for at Eduroam skal fungere på din maskin, og er ment til selvhjelp. Dersom du finner noen feil i guiden kan du legge inn kommentarer i diskusjonssiden, eller oppdatere siden direkte.

1. For å kople på eduroam vel du fyrst eduroam i AirPort.

Veil1.png

2. No får du eit vindauge der du kan skrive inn brukarnamn og passord

Veil2.png

Nå skal du vere kopla til, og er ferdig.

Om du derimot ikkje blei kobla til kan du prøve trinna vidare.

3. Om du ikkje blei kopla til på pkt 2. kan du velge avansert og sette det opp manuelt som følger.


Veil3.png

4. Her må du velge fana som heiter 802.1X.

Veil4.png

5. Her er det mogleg du må trykke på User profiles evt. Brukarprofiler og så velge Eduroam og fyller ut som på biletet.

Veil5.png

6. No må du gå tilbake til AirPort-valget i avansert menyen. Merk Eduroam og trykk på endre-knappen.

Veil6.png

7. Her må du forsikre deg om at WPA2 Enterprise og WPA: eduroam er valgt.

Veil7.png

8. Det er mogleg du må koble til på nytt nå, dersom du har fått ein "sjølvtildelt"-ip. Det er også mogleg du får opp spørsmål om du vil stole på sertifikatet, det må du trykke ja på.