Lab-IT prosjektet

Revisjon per 2. aug. 2018 kl. 14:03 av Ihu041 (diskusjon | bidrag)


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Prosjektet er avsluttet og tjenesten er under etablering. Ta kontakt med områdeansvarlig hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen

Nesten alt lab-utstyr blir i dag levert med en PC tilkoblet - dette PC-utstyret blir betraktet som fagnær IT. IT-avdelingen tilbyr lite eller ingen tilrettelagt infrastruktur, og ingen brukerstøtte på dette utstyret. Det er et stort gap mellom det IT-avdelingen tilbyr, og det fagmiljøene både ønsker og har behov for. Med bakgrunn i dette er det startet et forprosjekt som skal foreslå en mer sikker, brukervennlig og skalerbar infrastruktur/tjeneste for Lab-IT.


For å sikre en best mulig løsning ønsker vi innspill fra personer som bruker instrument- og lab-PC. Vi trenger å høre om behov, ønsker, erfaringer og forventninger.


Presentasjon - Vi ønsker tilbakemeldinger

Basert på innspill både fra brukere og IT-avdeling har prosjektgruppen utarbeidet utkast til løsninger for Lab-IT. Det gjenstår fremdeles mange praktiske og tekniske detaljer før arbeidet er ferdig, men vi ønsker å presentere utkastet nå og få tilbakemeldinger om vi er på rett vei.

Prosjektgruppen arrangerer tre møter:

Møtene er åpne og alle som vil delta er hjertelig velkommen. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med råd og forslag.


Ønsker du å være med på epostlisten Lab-IT@uib.no, har du spørsmål eller ønsker du å gi oss tilbakemeldinger er det bare å ta kontakt med prosjektgruppen. Send en epost til mailto:irene.husa@uib.no

Prosjektleder:

Prosjektgruppen:

  • Laila Langesæter (IT-avdelingen)
  • Kristian C. Botnen (IT-avdelingen)
  • Trygve Knag (Institutt for geovitenskap)
  • Kjetil Vedelden Heitmann (Institutt for fysikk og teknologi)