Forskjell mellom versjoner av «Lab-IT»

Linje 5: Linje 5:
 
Lab-ansvarlig må ta kontakt med [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] og gjøre en avtale.  
 
Lab-ansvarlig må ta kontakt med [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] og gjøre en avtale.  
 
=Funksjonalitet=
 
=Funksjonalitet=
Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig.  
+
Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig. Lab-ansvarlig styrer tilgang via: https://portal.uib.no
 
==Hente rådata fra instrument==
 
==Hente rådata fra instrument==
 
På instrumenter som er tilkoblet Lab-IT får rådata automatisk kopiert fra instrument-PC til et midlertidig fellesområde som er tilgjengelig fra kontor-PC. Frekvensen på når kopieringen skjer er normalt en gang i timen, men det kan være lokale tilpasninger.  
 
På instrumenter som er tilkoblet Lab-IT får rådata automatisk kopiert fra instrument-PC til et midlertidig fellesområde som er tilgjengelig fra kontor-PC. Frekvensen på når kopieringen skjer er normalt en gang i timen, men det kan være lokale tilpasninger.  

Revisjonen fra 9. aug. 2018 kl. 13:04

Siden er under konstruksjon

Lab-IT er en ny tjeneste som blir levert av IT-avdelingen og tjenesten er utviklet i tett samarbeid med laboratoriemiljøene. Lab-IT skal sørge for at usikrete og sårbare instrumenter kan kobles til nettverket på UiB en trygg måte.

Kan vi få våre instrumenter med i/koblet til Lab-IT

Lab-ansvarlig må ta kontakt med http://bs.uib.no og gjøre en avtale.

Funksjonalitet

Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig. Lab-ansvarlig styrer tilgang via: https://portal.uib.no

Hente rådata fra instrument

På instrumenter som er tilkoblet Lab-IT får rådata automatisk kopiert fra instrument-PC til et midlertidig fellesområde som er tilgjengelig fra kontor-PC. Frekvensen på når kopieringen skjer er normalt en gang i timen, men det kan være lokale tilpasninger. På fellesområdet har vanlige lab-brukerne kun lesetilgang og dataene må flyttes til ønsket permanent område for videre behandling.

Overvåking og fjernstyring

Instrumenter kan overvåkes og fjernstyres via terminal-servere. Du må bruke RDP for å koble deg opp til terminalserveren, samme metoden som benyttes for å koble seg opp på tjenesten «skrivebord.uib.no».

Sikkerhetskopi av lab-PC

Flere institutter har instrument- / lab-PC som har spesielle oppsett og som det kan være vanskelig å reinstallere og sette dem opp på nytt. IT-avdelingen kan ta sikkerhetskopi (image) av hele harddisken som for eksempel kan kopieres inn på en ny harddisk (restore), eller en kan hente ut enkelt filer. Vær oppmerksom på at:

  • Ikke alle lab-PC er mulig å ta image av.
  • Det ikke alltid er mulig å kopiere/restore image inn på ny disk.

Har dere lab-PC med spesielt oppsett som dere ønsker kopi av eller dere ønsker mer informasjon så kan dere melde inn en sak på http://bs.uib.no

Installasjon og drift

Klientdrift

IT-avdelingen har under utvikling et spesialoppsett for Windows 10 som er spesielt egnet for lab-PC.

Stand-alone lab-PC

Lab-PC som ikke er installert av IT.-avdelingen men av leverandør kan også bli koble til

Lagring

Det er under etablering en tjeneste for langtidslagring av "kalde" data. Ta kontakt med [BRITA/brukerstøtte] for mer informasjon.

Ønsker endringer i oppsettet

Oppsettet for hvert enkelt laboratorium er gjort i samarbeid med lab-ansvarlig. Hvis en ønsker endringer må det meldes via lab-ansvarlig.

Feil og spørsmål

Feil og eventuelle spørsmål meldes på vanlig måte til http://bs.uib.no=Innkjøp av instrumenter= IT-avdelingen gir gjerne råd I forbindelse med anskaffelser av nye instrumenter. Leverandørene tenker sjeldent på IT-sikkerhet når de utvikler instrumenter og programvare. Det gjør instrumentene ekstra sårbare. Ved å stille krav til leverandørene håper vi at dette kan bli bedre ivaretatt. Ta kontakt med http://bs.uib.no får å få innspill om krav til kravspesifikasjon.