Forskjell mellom versjoner av «Lab-IT»

Linje 4: Linje 4:
 
Lab-IT er en ny tjeneste som blir levert av IT-avdelingen. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med laboratoriemiljøene. Lab-IT tjenesten skal sikre at usikrete og sårbare instrumenter kan benytte IT-funksjonalitet på en trygg måte.  
 
Lab-IT er en ny tjeneste som blir levert av IT-avdelingen. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med laboratoriemiljøene. Lab-IT tjenesten skal sikre at usikrete og sårbare instrumenter kan benytte IT-funksjonalitet på en trygg måte.  
 
=Kan vi få våre instrumenter koblet til Lab-IT tjenesten? =
 
=Kan vi få våre instrumenter koblet til Lab-IT tjenesten? =
Lab-ansvarlig må ta kontakt med [[https://it.uib.no/IT_brukerst%C3%B8tte BRITA/brukerstøtte]] og gjøre en avtale.  
+
Lab-ansvarlig må ta kontakt med [[https://it.uib.no/IT_brukerst%C3%B8tte BRITA/brukerstøtte]] og gjøre en avtale.  
 
=Funksjonalitet=
 
=Funksjonalitet=
 
Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig.  
 
Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig.  
Linje 13: Linje 13:
 
Instrumenter kan overvåkes og fjernstyres via terminal-servere.  Du må bruke RDP for å koble deg opp til terminalserveren, samme metoden som benyttes for å koble seg opp på tjenesten «skrivebord.uib.no».  
 
Instrumenter kan overvåkes og fjernstyres via terminal-servere.  Du må bruke RDP for å koble deg opp til terminalserveren, samme metoden som benyttes for å koble seg opp på tjenesten «skrivebord.uib.no».  
 
=Lagring=
 
=Lagring=
Det er under etablering en tjeneste for langtidslagring av "kalde" data. Ta kontakt med BRITA for mer informasjon.  
+
Det er under etablering en tjeneste for langtidslagring av "kalde" data. Ta kontakt med[[https://it.uib.no/IT_brukerst%C3%B8tte BRITA/brukerstøtte]] for mer informasjon.  
  
 
=Ønsker endringer i oppsettet=
 
=Ønsker endringer i oppsettet=
 
Oppsettet for hvert enkelt laboratorium er gjort i samarbeid med lab-ansvarlig. Hvis en ønsker endringer må det meldes via lab-ansvarlig.  
 
Oppsettet for hvert enkelt laboratorium er gjort i samarbeid med lab-ansvarlig. Hvis en ønsker endringer må det meldes via lab-ansvarlig.  
 
=Feil og spørsmål=
 
=Feil og spørsmål=
Feil og eventuelle spørsmål meldes på vanlig måte til BRITA
+
Feil og eventuelle spørsmål meldes på vanlig måte til [[https://it.uib.no/IT_brukerst%C3%B8tte BRITA/brukerstøtte]]
 +
=Innkjøp av instrumenter=
 +
IT-avdelingen gir gjerne råd I forbindelse med anskaffelser av nye instrumenter. Leverandørene tenker sjeldent på IT-sikkerhet når de utvikler instrumenter og programvare. Det gjør instrumentene ekstra sårbare. Ved å stille krav til leverandørene håper vi at dette kan bli bedre ivaretatt.  Ta kontakt med [[https://it.uib.no/IT_brukerst%C3%B8tte BRITA/brukerstøtte]] får å få innspill om krav til kravspesifikasjon.

Revisjonen fra 2. aug. 2018 kl. 13:28

Under konstruksjon

Lab-IT er en ny tjeneste som blir levert av IT-avdelingen. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med laboratoriemiljøene. Lab-IT tjenesten skal sikre at usikrete og sårbare instrumenter kan benytte IT-funksjonalitet på en trygg måte.

Kan vi få våre instrumenter koblet til Lab-IT tjenesten?

Lab-ansvarlig må ta kontakt med [BRITA/brukerstøtte] og gjøre en avtale.

Funksjonalitet

Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig.

Hente rådata fra instrument

På instrumenter som er tilkoblet Lab-IT blir rådata automatisk kopiert fra instrument-PC til et midlertidig fellesområde som er tilgjengelig fra kontor-PC. Frekvensen på når kopieringen skjer er normalt en gang i timen, men det kan være lokale tilpasninger. På fellesområdet har vanlige lab-brukerne kun lesetilgang og dataene må flyttes til ønsket permanent område for videre behandling.

Overvåking og fjernstyring

Instrumenter kan overvåkes og fjernstyres via terminal-servere. Du må bruke RDP for å koble deg opp til terminalserveren, samme metoden som benyttes for å koble seg opp på tjenesten «skrivebord.uib.no».

Lagring

Det er under etablering en tjeneste for langtidslagring av "kalde" data. Ta kontakt med[BRITA/brukerstøtte] for mer informasjon.

Ønsker endringer i oppsettet

Oppsettet for hvert enkelt laboratorium er gjort i samarbeid med lab-ansvarlig. Hvis en ønsker endringer må det meldes via lab-ansvarlig.

Feil og spørsmål

Feil og eventuelle spørsmål meldes på vanlig måte til [BRITA/brukerstøtte]

Innkjøp av instrumenter

IT-avdelingen gir gjerne råd I forbindelse med anskaffelser av nye instrumenter. Leverandørene tenker sjeldent på IT-sikkerhet når de utvikler instrumenter og programvare. Det gjør instrumentene ekstra sårbare. Ved å stille krav til leverandørene håper vi at dette kan bli bedre ivaretatt. Ta kontakt med [BRITA/brukerstøtte] får å få innspill om krav til kravspesifikasjon.