Forskjell mellom versjoner av «Lab-IT»

 
(7 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Siden er under konstruksjon'''
+
[[en:Lab-IT]]
  
Lab-IT er en ny tjeneste som blir levert av IT-avdelingen og tjenesten er utviklet i tett samarbeid med laboratoriemiljøene. Lab-IT skal sørge for at usikrete og sårbare instrumenter kan kobles til nettverket på UiB en trygg måte.
+
Lab-IT er en løsning for å koble UiB-eid utstyr som er brukt i forskning til UiB nettverket.  
=Kan vi få våre instrumenter med i/koblet til Lab-IT=
 
Lab-ansvarlig må ta kontakt med [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] og gjøre en avtale.
 
=Funksjonalitet=
 
Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig.
 
==Hente rådata fra instrument==
 
På instrumenter som er tilkoblet Lab-IT får rådata automatisk kopiert fra instrument-PC til et midlertidig fellesområde som er tilgjengelig fra kontor-PC. Frekvensen på når kopieringen skjer er normalt en gang i timen, men det kan være lokale tilpasninger.
 
På fellesområdet har vanlige lab-brukerne kun lesetilgang og dataene må flyttes til ønsket permanent område for videre behandling.
 
==Overvåking og fjernstyring==
 
Instrumenter kan overvåkes og fjernstyres via terminal-servere.  Du må bruke RDP for å koble deg opp til terminalserveren, samme metoden som benyttes for å koble seg opp på tjenesten «skrivebord.uib.no».
 
==Sikkerhetskopi av lab-PC==
 
Flere institutter har instrument- / lab-PC som har spesielle oppsett og som det kan være vanskelig å reinstallere og sette dem opp på nytt. IT-avdelingen kan ta sikkerhetskopi (image) av hele harddisken som for eksempel kan kopieres inn på en ny harddisk (restore), eller en kan hente ut enkelt filer.
 
Vær oppmerksom på at:
 
*Ikke alle lab-PC er mulig å ta image av.
 
*Det ikke alltid er mulig å kopiere/restore image inn på ny disk.
 
Har dere lab-PC med spesielt oppsett som dere ønsker kopi av eller dere ønsker mer informasjon så kan dere melde inn en sak på [http://bs.uib.no http://bs.uib.no]
 
=Installasjon og drift=
 
==Klientdrift==
 
IT-avdelingen har under utvikling et spesialoppsett for Windows 10 som er spesielt egnet for lab-PC.
 
==Stand-alone lab-PC==
 
Lab-PC som ikke er installert av IT.-avdelingen men av leverandør kan også bli koble til 
 
=Lagring=
 
Det er under etablering en tjeneste for langtidslagring av "kalde" data. Ta kontakt med [[https://it.uib.no/IT_brukerst%C3%B8tte BRITA/brukerstøtte]]  for mer informasjon.  
 
  
=Ønsker endringer i oppsettet=
+
'''Her kan du se mer informasjon om tjenesten'''
Oppsettet for hvert enkelt laboratorium er gjort i samarbeid med lab-ansvarlig. Hvis en ønsker endringer må det meldes via lab-ansvarlig.  
+
 
=Feil og spørsmål=
+
[https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200371/no/ hjelp.uib.no (Norsk)]
Feil og eventuelle spørsmål meldes på vanlig måte til [http://bs.uib.no http://bs.uib.no]=Innkjøp av instrumenter=
+
 
IT-avdelingen gir gjerne råd I forbindelse med anskaffelser av nye instrumenter. Leverandørene tenker sjeldent på IT-sikkerhet når de utvikler instrumenter og programvare. Det gjør instrumentene ekstra sårbare. Ved å stille krav til leverandørene håper vi at dette kan bli bedre ivaretatt.  Ta kontakt med [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] får å få innspill om krav til kravspesifikasjon.
+
[https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200371/en_gb/ hjelp.uib.no (English)]
 +
 
 +
 
 +
'''Her kan du se en oversikt over forskningsgrupper som benytter seg av Lab-IT infrastruktur''' [https://it.uib.no/en/Overview_LAB-IT Overview of Lab-IT Research Groups]
 +
 
 +
Kort beskrivelse:
 +
* Tilkobling til teknisk nett (lab-nett) for egendriftet Lab-PC (Windows/Linux)
 +
* Automatisk kopiering av rådata til fellesområde
 +
* Fjernstyring av Lab-PC fra kontor eller utenfor UiB
 +
* Leverandørtilgang til Lab-PC
 +
* Selvbetjent styring av tilganger for lab-/romansvarlig
 +
* Windows 10 lab-klient driftet av IT-avdelingen med selvbetjent tilgangsstyring, fjerntilgang og leverandørtilgang.
 +
* Råd og veiledning ved innkjøp av nye instrumenter

Nåværende revisjon fra 18. aug. 2021 kl. 14:30


Lab-IT er en løsning for å koble UiB-eid utstyr som er brukt i forskning til UiB nettverket.

Her kan du se mer informasjon om tjenesten

hjelp.uib.no (Norsk)

hjelp.uib.no (English)


Her kan du se en oversikt over forskningsgrupper som benytter seg av Lab-IT infrastruktur Overview of Lab-IT Research Groups

Kort beskrivelse:

  • Tilkobling til teknisk nett (lab-nett) for egendriftet Lab-PC (Windows/Linux)
  • Automatisk kopiering av rådata til fellesområde
  • Fjernstyring av Lab-PC fra kontor eller utenfor UiB
  • Leverandørtilgang til Lab-PC
  • Selvbetjent styring av tilganger for lab-/romansvarlig
  • Windows 10 lab-klient driftet av IT-avdelingen med selvbetjent tilgangsstyring, fjerntilgang og leverandørtilgang.
  • Råd og veiledning ved innkjøp av nye instrumenter