Innkjøp av mobiltelefon

Revisjon per 19. jun. 2012 kl. 10:38 av Edpkk (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

IT-avdelingens innkjøpsveiledning for mobiltelefoner

Mobiltelefonmodeller som er godkjent av IT-avdelingen for innkjøp og bruk ved UiB

Klasse / type Prisnivå Funksjoner Godkjente modeller
Enkel mobil uten kalender-/e-postsynkronisering eller internett kr 500-2000 Telefon, SMS, MMS, evt. kamera Alle med denne funksjonaliteten som kan leveres av vår leverandør. Også robuste/vanntette modeller for utendørs-/feltbruk.
Enkel Android mobil med e-post-og kalendersynkronisering kr 2000 - 3000 Som enkel mobil og i tillegg: Synkronisering av kalender og e-post mot UiBs systemer. Enkel Internettsurfing HTC One V
Avansert mobil kr 3000 og oppover Som kategorien over, og i tillegg: Full internettfunksjonalitet. Installere nettbaserte applikasjoner. Apple iPhone 4S - 16/32/64GB
HTC One S S
HTC One X

I realiteten er det lite forskjell i funksjonalitet mellom HTC-mobilene av typen "enkel Android mobil med e-post-og kalendersynkronisering" og "Avansert mobil". Det er mest skjermstørrelse og -kvalitet og pris som skiller.

Merk også at modellene i disse to kategoriene bare har berøringsskjerm, ikke mekanisk tastatur.

Noe mer informasjon om HTC-modellene finnes i brukerveiledningen for oppsett av HTC Android mobiltelefoner mot Exchange.

Informasjon om hvordan sette opp iPhone 4S finnes i brukerveiledningen Oppsett av iPhone 4S.

Hvorfor anbefalte modeller?

IT-avdelingen må legge ned en del arbeid med hver modell for å sikre at de kan brukes sammen med UiBs systemer (e-post- og kalendersynkronisering) og at vi kan gi grunnleggende hjelp med telefonen.

Dette krever at vi har kontroll med hvilke modeller som kjøpes; vi har ikke mulighet for å sikre at alle merker og modeller virker sammen med våre tjenester, og vi kan heller ikke gi hjelp med andre modeller enn de vi har testet og godkjent (over).

Andre mobiltelefoner / PDA-er kan kjøpes (så lenge UiBs innkjøpsavtaler respekteres), men man vil da ikke få brukerstøtte til konfigurering, bruk eller tilkobling til jobb-maskinen for synkronisering av kalender, kontakter osv. Brukerstøtte bør fortrinnsvis gis av forhandler i den grad dette er mulig.

Ved eventuelle spørsmål angående oppsett på telefon - venligst kontakt BRITA.

Bestillingsprosedyre

Bestilling av mobiltelefon skal gå via IT-avdelingen på disse skjemaene:

IT-avdelingen anskaffer mobiltelefonen og registrerer abonnementet.

Dersom abonnementet skal dekkes av arbeidsgiver skal Avtaleskjema fylles ut og sendes IT-avdelingen.

Mobiltelefon-abonnement

Leverandør

UiBs leverandør av mobiltelefoni er NetCom Logonetcom.png


Nytt abonement

Ved tegning av nytt abonnement skal Avtaleskjema fylles ut og sendes IT-avdelingen.


Overføring av eksisterende abonnement

Ved overføring fra privat abonement til UiBs bedriftsabonement skal Avtaleskjema fylles ut og sendes til IT-avdelingen før nytt SIM kort utleveres. Oveføringsskjema for abonnementet fylles ut av IT-avdelingen, og må signeres av bruker før portering.

I forbindelse med lovendringer (jfr. Informasjonsskriv fra 2007) som har medført innføring av skattbar fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester, vedtok UiB å endrede retningslinjer som også omfatter mobiltelefoni. Se Rutiner for EK-tjenester