Digitale møter med Zoom

Revisjon per 30. mar. 2020 kl. 12:59 av Edmmb (diskusjon | bidrag) (Strømming og opptak av Teams-møter)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 30.03.2020 av Edmmb . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Kalle inn til Zoom-møte

MuntligZoom2.png

 • Hvis du vil invitere en større gruppe inn i møtet, trenger du ikke å invitere hver og en. Du kan sende dem delingslenken som du finner i møteinnkallingen, enten fra Zoom eller fra Outlook. ("Join URL" i bildet over.)

Innstillinger for Zoom-møte

Du bør slå av innstillingen "Require meeting password".
Se ellers innstillingene som er markert i bildet under!
Zoom-møteinnstillinger-møte.png

Gjennomføre Zoom-møtet

 • Klikk på lenken til møtet ("Join URL") for å gå inn i møtet. Møtet starter når administratoren går inn i møtet (eller første deltaker hvis du har valgt "Enable join before host" i møteinnstillingene).
 • Administrator av møtet må "slippe inn" deltakere som kommer inn i møtets venterom:

MuntligZoom4.png

 • Publikum bør ved oppstart informeres om noen kjøreregler, spesielt at de demper (muter) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen, og at spørsmål ex auditorio (der det er aktuelt) kan stilles i møtets chat.
 • Under møtet bør møteleder (administrator som har kalt inn til møtet) følge med i Zoom.
 • Administrator av møtet kan gi andre tilgang til å dele sin skjerm om ønskelig (f.eks. for en presentasjon).
 • Det vil være nyttig å ha chat-vinduet oppe så man kan se om det kommer inn spørsmål osv.

Strømming og opptak av Teams-møter

Strømming

 • Zoom har innebygd funksjonalitet for å strømme møter direkte på Facbook eller Youtube.
 • Du må ha tilgang til en kanal på disse plattformene som er lagt til rette for live-strømming. Det er viktig at dette verifiseres og at strømmingen prøves ut før møtet!
 • Velg "Live on Facebook" eller "Live on Youtube" fra menyen:

Strømming fra Zoom.png

Opptak

 • Zoom-møter kan tas opp ved å krysse av for "Automatically record meeting on the locl computer" i møteinnstillingene (se bildet over).
 • Se også veiledningen Jeg vil ta opp videoseminaret mitt for nærmere beskrivelse og veiledning.
 • Husk å informere deltakerne om at møtet blir tatt opp. Dersom opptaket skal publiseres på noen måte, må deltakerne samtykke til dette.

Anbefalinger til utstyr m.v. ved digitale møter

 • Vi anbefaler å bruke hodesett med mikrofon (eventuelt god konferansehøyttaler med mikrofon). Innebygd høyttaler og mikrofon bør bare brukes i nødstilfelle.
  Et løst USB-kamera kan gi bedre bildevinkel og -utsnitt enn et innebygd kamera. Hvis innebygd kamera brukes, bør du prøve ut plassering av kameraet for å få best mulig vinkel, utsnitt og belysning.
  Ved anskaffelse av hodesett og kamera, se Innkjøpsveiledning for hodesett og kamera.
 • Deltakerne bør tenke på sin plassering i forhold til lys- og støykilder.
 • Hvis man ikke har erfaring med digitale møter, kan det være lurt å prøve ut oppsettet og kommunikasjonen mellom deltakerne på forhånd, med det samme utstyret og plasseringen som skal brukes i det virkelige møtet.
 • IT-avdelingen kan være behjelpelig med assistanse, låneutstyr o.l..

Mer informasjon