Forskjell mellom versjoner av «Digitale møter i Teams»

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk
(Mer informasjon)
(Strømming av Teams-møter)
Linje 42: Linje 42:
  
 
==Strømming av Teams-møter==
 
==Strømming av Teams-møter==
I stedet for et vanlig Teams-møte, kan du lage en Teams Live Event og strømme møtet til en gruppe tilhører. Teams Live Event bør brukes hvis
+
I stedet for et vanlig Teams-møte, kan du lage en live-hendelse (Teams Live Event) og strømme møtet til en gruppe tilhører. Live-hendelse kan brukes hvis
 
* det er svært mange tilhørere  
 
* det er svært mange tilhørere  
 
* det er viktig å sørge for at tilhørerne ikke kan ta ordet eller på andre møter bryte inn under presentasjonen/møtet
 
* det er viktig å sørge for at tilhørerne ikke kan ta ordet eller på andre møter bryte inn under presentasjonen/møtet
* du ønsker mer kontroll med innholdet som vises, f.eks. styre hvilken taler som til en hver tid vises på skjermen.
+
* du ønsker mer kontroll med den tekniske produksjonen av innholdet, f.eks. styre hvilken taler som til en hver tid vises på skjermen.
  
Du innkaller til en Teams Live Event gjennom kalenderen i Teams-programmet. Under sendingen bør det være en "produsent" som styrer innholdet. (Dette bør ikke være den samme som presenterer/snakker.)
+
Du innkaller til en Teams Live Event gjennom kalenderen i Teams-programmet. Under sendingen bør det være en "produsent" som styrer innholdet. (Dette bør ikke være den samme som presenterer/snakker.) Se ellers Microsofts informasjonssider om hvordan du kan forberede og gjennomføre en live-hendelse. (Avsnittet "Mer informasjon" nederst på siden.)
  
 
==Opptak av Teams-møter==
 
==Opptak av Teams-møter==

Revisjonen fra 30. mar. 2020 kl. 09:00

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 30.03.2020 av Edmmb . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Kalle inn til Teams-møte (fra Outlook)

Du oppretter møtet og sender innkallingen fra kalenderen i Outlook.

Velg "Nytt Teams-møte" på båndet. Ta med alle deltakerne i innkallingen.

Innkallingen er ellers som til et vanlig møte.

(Hvis du ikke har Teams-knappen tilgjengelig i Outlook, logg inn på skrivebord.uib.no og kall inn til møtet der.)

01teamsmøte.png

I innkallingen kommer det automatisk en lenke til møtet (merket med 2 på bildet under). Deltakerne klikker på den for å delta i møtet med Teams-programmet (hvis de har det installert) eller en vanlig nettleser.

02teamsmøte.png

Du kan bruke lenken til møtealternativer (merket 1 på bildet - hold nede CTRL mens du klikker på "møtealternativer") for å få opp innstillinger for møtet:

03teamsmøte.png

Møtealternativer for Teams-møtet

I møteinnstillingene kan du velge:

 • "Hvem kan omgå lobbyen?". Hvis du velger "Alle" her, kan hvem som helst komme inn i møtet. Hvis du velger andre alternativer, må en av de som deltar i møtet "slippe inn" eventuelle eksterne deltakere. (Dette må man eventuelt passe på under møtet.)
 • Du velger også hvem som skal kunne presentere på møtet. De du velger her får rollen "Presenter". Men denne følger også noen andre rettigheter, bl.a. til å kaste ut andre møtedeltaker og dempe mikrofonene deres. (Se detaljert beskrivelse av rollenes rettigheter.) Det kan derfor være lurt å begrense mengden deltakere som skal presentere.
 • Husk å trykk "Lagre".

Invitere en større gruppe ("åpent møte")

Hvis du vil invitere en større gruppe inn i møtet, trenger du ikke å invitere hver og en. Du kan kopiere lenken til møtet og dele den i en felles-epost, i et Team e.l.:

 • Høyreklikk på teksten "Bli med i Microsoft Teams-møte" og velg "Kopier hyperkobling". Da får du tatt en kopi av lenken som må brukes for å delta i møtet.

04teamsmøte.png

 • Lenken du kopierte fra møteinnkallingen er veldig lang! I stedet for å lime inn hele lenken i en melding, kan det være lurt å bruke en tekst som "klikk her for å bli med i møtet" med selve lenken som hyperkobling.
  Eventuelt kan du erstatte lenken med en forkortet lenke, som du f.eks. kan lage på tinyurl.com.
 • Alle som mottar lenken får tilgang til møtet, enten via nettleser eller Teams-program (hvis de har det installert). Husk å slippe inn deltakere i lobbyen dersom den er aktivert.

Gjennomføre Teams-møtet

 • Klikk på lenken for å delta i møtet. Første deltaker som går inn i møtet, starter møtet.
 • Hvis det er flere enn noen få deltakere, er det lurt at alle demper (muter) sine mikrofoner når de ikke skal snakke.
 • Gjør deg kjent med kontrollene i menyen (se bildet):

Teams-møtekontroller.png

 • Hvis du har valgt at bare du selv eller bare utvalgte deltakere skal kunne presentere, kan du endre dette under møtet. Du kan gi andre deltakere tilgang til å presentere ved å "forfremme" dem fra "Attendee" til "Presenter". Åpne listen over møtedeltakere, høyreklikk på den aktuelle deltakeren og velg status.

Teams-møteroller.png
"Presenters" kan bl.a. presentere (vise bilder fra sin maskin), og dempe mikrofonene til andre møtedeltakere.

Strømming av Teams-møter

I stedet for et vanlig Teams-møte, kan du lage en live-hendelse (Teams Live Event) og strømme møtet til en gruppe tilhører. Live-hendelse kan brukes hvis

 • det er svært mange tilhørere
 • det er viktig å sørge for at tilhørerne ikke kan ta ordet eller på andre møter bryte inn under presentasjonen/møtet
 • du ønsker mer kontroll med den tekniske produksjonen av innholdet, f.eks. styre hvilken taler som til en hver tid vises på skjermen.

Du innkaller til en Teams Live Event gjennom kalenderen i Teams-programmet. Under sendingen bør det være en "produsent" som styrer innholdet. (Dette bør ikke være den samme som presenterer/snakker.) Se ellers Microsofts informasjonssider om hvordan du kan forberede og gjennomføre en live-hendelse. (Avsnittet "Mer informasjon" nederst på siden.)

Opptak av Teams-møter

 • Ved oppstarten av et møte eller i løpet av møtet, kan du starte opptak av møtet ved å bruke knappen "Start innspilling" på menyen (se bildet over).

Vær oppmerksom på!

 • Teams er ikke egnet for møter der det er der det er særs viktig å hindre at uvedkommende kan delta. Kolleger innen UiB som har lenken til møtet, kan gå inn i møtet. Man bør følge med på hvem som er med i møtet til en hver tid dersom møteinnkallingen eller -lenken er delt utenfor en liten gruppe.
 • Chat-en for møtet er åpen for alle som deltar i eller er kalt inn til møtet, også etter at de har forlatt møtet og etter at møtet er avsluttet!
 • Under møtet kan det være nyttig å følge med på listen over møtedeltakere, bl.a. for å se at publikum har dempet sine mikrofoner. Hvis det kommer støy fra en av møtedeltakernes mikrofoner kan administrator høyreklikke på denne og velge å dempe mikrofonen.
 • Hvis du ikke bruker Outlook/Exchange e-post, har du heller ikke Outlook-kalender og kan du ikke kalle inn til Teams-møter. Ta eventuelt kontakt med IT-avdelingen for å ta i bruk Outlook/Exchange e-post og kalender.
 • Det finnes en kalenderfunksjon i Teams-programmet der man kan opprette møter. Den er bare tilgjengelig for de som har e-post i Exchange Online. Det hare foreløpig bare noen få brukere på UiB, men det vil bli flere etter hvert. Vi anbefaler uansett at du oppretter møtet og sender innkallingen i Outlook, som beskrevet her.

Mer informasjon