Adressebokflytting


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 9.03.2017 av Botit . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Informasjon.gif Kort side! Denne siden er svært kort, men du kan hjelpe til med å utvide den.

Thunderbird/webmail til Outlook

Start Webmail og gå til adressebok. Velg Importer/Eksporter. Det meste videre bør være selvforklarende. Jeg har hatt hell med å eksportere i VCARD formatet til fil. I Outlook velges Fil, Importer og eksporter, Importer en VCARD-fil(*.vcf). Det meste videre bør være selvforklarende.