Active Directory - AD

Revisjon per 28. mar. 2012 kl. 12:25 av Edpjm (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Active Directory er katalogtjenesten for Microsofts nettverksoperativsystem. Active Directory ivaretar mange viktige funksjoner for bruk av Windows-PC-er i nettverk, bl.a. administrasjon av maskiner, brukere og deres rettigheter.

Active Directory er LDAP-kompatibel.

IT-avdelingen bruker Active Directory i administrasjon av Windows klientdriftede maskiner, bl.a. til installasjon av programvare. Alle windows-klienter som driftes av IT-avdelingen er med i IT-avdelingens AD-domene.

Se også: