Zotero


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 9.03.2017 av Botit . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Fritt program
Bruksområder
Verktøy som kan samle inn og holde orden på referanser. Lager et bibliotek over referansene som kan brukes i produksjon av artikler o.l.
Kort om programmet
Hjemmeside http://www.zotero.org/
Lisens GPL
Tilsvarende program EndNote, Reference Manager
Tilgjengelige plattformer WinLinuxMac OS
Pakket av IT-avdelingen Nei. Zotero er en utvidelse i Firefox, og installeres av hver enkelt bruker

Hvorfor Zotero

Zotero er et verktøy for å organisere referanser til kildemateriale og bruke disse i artikler og publikasjoner. UiB har volumlisenser for EndNote, og Reference Manager. Hvorfor skal man da satse på et annet verktøy?

Her er noen grunner til å bruke Zotero:

 • Zotero er fri programvare. Det betyr blant annet at man kan bruke Zotero også etter at man har avsluttet sine studier ved UiB, uten ekstra kostnad.
 • Zotero er enkelt å bruke.
  Referanser kan grupperes i en trestruktur, på samme måte som bokmerker i nettleseren.
  Man har god kontroll over siteringsstiler, og kan laste ned ferdigsydde stiler fra Internet.
  Zotero kan hente metadata om referanser direkte fra BIBSYS, PubMed, og mange andre biblioteks- og forskningsbaser.
 • EndNote og Reference manager virker bare med Microsoft Office, og ikke på GNU/Linux platform.
 • Zotero virker med mange systemer for tekstbehandling, og uavhengig av platform.
  Systemet virker med OpenOffice.org, LibreOffice, og LaTeX på GNU/Linux, OS X og Windows platform
  I tillegg virker det med Microsoft Office på Windows og OS X.
 • Zotero gir deg mulighet til å synkonisere referansebiblioteket mot en sentral server.
  På denne måten har du med deg referansebiblioteket uansett hvilken maskin du jobber på. Serverplass til dette er fritt tilgjengelig.
 • Zotero gir deg mulighet til å dele hele eller deler av referansebiblioteket ditt med forskergruppen din.
  Dette er en uvurderlig egenskap når man samarbeider om artikler.
 • Zotero kan lagre en kopi av siden du så på Internet, slik at du kan komme tilbake til den selv om den blir utilgjengelig.
  Kopien kan også synkroniseres mot en sentral server. Zotero tilbyr begrenset fri plass til dette. Hvis man trenger mer plass kan man kjøpe det, eller bruke en egen WebDAV server.

Litt bakgrunn om programmet

Zotero er et verktøy som lages av forskere for forskere, til felles beste. Alle kan delta i utviklingen, komme med forslag til forbedringer og nye funksjoner, og tilpasse siteringsstiler.

Zotero er for tiden tilgjengelig som en utvidelse til Firefox, og virker som sådan på alle platformer Firefox virker på. Snart kommer en ny versjon kalt Zotero Standalone, som skal virke med Chrome, Safari og Internet Explorer, både på Linux/Unix, Mac og Windows. Dette er en del av den videre utviklingen av Zotero Everywhere.

Installasjon

Zotero må installeres som en utvidelse til Firefox av hver enkelt bruker. Se eventuelt lenkene over hvis du vil bruke Zotero sammen med Safari eller Chrome på din private maskin.

Den beste kilden til nedlasting er Zoteros egen vevside. Det er en fin rød knapp der som man kan trykke på for å laste ned utvidelsen.

Krøll med Firefox-profil på bærbare Windows klientmaskiner

Det er viktig å være klar over at Zotero installeres i profilkatalogen til Firefox. Dersom Firefox lagrer sine filer i profilen din på en Windows klient som er driftet av IT-Avdelinga, kan dette skape problemer, blant annet med synkronisering av datafiler for Zotero. Dette kan løses på en enkel måte, og oppskriften finnes i denne artikkelen. For en mer generell løsning på synkroniseringsproblemer i følge med Firefox kan du lese denne artikkelen.

Se også denne artikkelen om problemstillinger knyttet til Firefox, klentdriftede Windowsmaskiner og profil.

Integrering i tekstbehandlere

For å integrere Zotero i tekstbehandlere må man laste ned egne utvidelser til Firefox som kan snakke med de ulike programmene. Jeg vil i det følgende gå igjennom de ulike systemene som er støttet.

OpenOffice.org and the like

Både LibreOffice, NeoOffice og OpenOffice.org kan brukes med Zotero med den samme utvidelsen for Firefox. Last ned utvidelsen fra Zotero sin hjemmeside.

Husk at utvidelsen må passe til den versjonen av Zotero du bruker, og at OpenOffice.org må startes på nytt igjen etter at utvidelsen er installert i Firefox.

Funksjonene i Zotero er tilgjengelige fra en egen verktøylinje, gjerne plassert øverst til venstre i bildet.

Microsoft Word

Det en egen utvidelse til Firefox som tar seg av funksjonaliteten i Word. Last denne ned fra hjemmesiden til Zotero.

LyX

For å bruke Zotero sammen med LyX må man installere LyZ. Dette er en egen utvidelse til Firefox som inneholder ekstra funksjonalitet til Zotero.

LyZ må settes opp til å virke sammen med LyX. For å få dette til må man legge inn teksten '\\.\pipe\lyxpipe' i instillingene i LyX (Tools => Preferences ... => Paths => LyXServer pipe) og i LyZ (LyZ-knapp => Settings ... => Lyx server).

Dersom man ikke får LyZ til å virke skikkelig kan man jo alltids bruke en vanlig Bibtex-fil, som beskrevet over.

LaTeX

Zotero har en egen funksjon som kan eksportere deler av referansebiblioteket til ulike filformat, deriblant BibTeX. Ulempen med dette er at man må eksportere en ny versjon av BibTeX-filen hvis man har gjort en endring i referansene. Zotero støtter også eksport til andre formater.

 • Åpne Zotero-vinduet ved å klikke på teksten 'zotero' nede i høyre hjørne av nettleseren. Hurtigtast for å åpne|lukke Zotero-vinduet er [CTRL] + [ALT] + Z.
 • Velg den delen av referansebiblioteket du vil eksportere.
 • Velg Tannhjul => Export library ... => Format: BibTeX => OK