Synkronisering av hjemmeområde til bærbare PC-er med Windows 7 ("offline files")

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?

Windows

Offline files

Bærbare PC-er med IT-avdelingens driftsopplegg er normalt satt opp slik at dine dokumenter på hjemmeområdet også er tilgjengelig lokalt på den bærbare datamaskin når denne ikke er tilkoplet UiB-nettverket, såkalt "offline files".

Hjemmeområdet blir altså speilet mellom server og lokal disk.

Speilede data finner du tilgjengelig under ’My Documents’ eller O:\ på vanlig måte. De speilede dataene ligger egentlig fysisk gjemt på D-partisjonen på den bærbare PC-en.


Bærbare uten ”offline files”

Normalt bør maskiner med offline files kun brukes av én person. Enkelte bærbare PC-er har slått av offline files-funksjonen. Dette er typisk utlåns-/fellesmaskiner som brukes av mange personer.

Du kan sjekke om en PC har synkronisering ved å se om ikonet til My Documents har en liten firkant med to blå piler på seg. Alle ikoner som er merket med disse blå pilene representerer data (mapper eller filer) som synkroniseres.

My Documents.png


Om du lagrer data på en bærbar datamaskin som ikke har "Offline Files" må du selv sørge for å ta sikkerhetskopi!


Synkronisering

Synkronisering.pngAutomatisk synkronisering i UiB-nett

Overføringen av data til og fra "offline files" skjer ved en synkronisering. Denne prosessen starter normalt når du logger inn og ut på den bærbare PC-en når den er tilknyttet UiB-nettverket.

Synkronisering sørger for at oppdaterte filer blir kopiert over nettverket, slik at hjemmeområdet er à jour med lokale data på den bærbare. En slipper altså å kopiere filene manuelt!

For at synkroniseringen skal virke må den bærbare PC-en være tilknyttet UiB-nettverket, enten direkte med kabel, eller gjennom Virtual Private Network (VPN) -kopling mot UIB.


Manuell synkronisering over VPN

Synkronisering skjer ikke automatisk når PC-en er utenfor UiB-nettverket, f.eks. når du har den hjemme eller på reise.

Du kan imidlertid starte synkroniseringen manuelt slik:

 1. Kople maskinen til nettverket der du er. (Husk at nettverk med kabel som regel er raskere enn trådløst nettverk, så bruk kabel hvis det er tilgjengelig!)
 2. Kople til UiB med VPN (se egen veiledning).
 3. Høyreklikk ’My Documents’
 4. Velg ’Synchronize’

ManSync.png

5.Følg med på evt. feilmeldinger.


Noen tips for bærbare datamaskiner

 • Eventuelle andre brukere som logger på din bærbare PC, får kopiert hjemmeområdet sitt til maskinen, samt opprettet egen brukerprofil. Merk at dette kan fylle opp D-disken på maskinen da synkroniserte data blir lagret skjult på D-disken.
 • Synkroniseringen vil nødvendigvis ta tid. Under forberedelse og gjennomføring av synkroniseringen kan PC-en være "opptatt" slik at man ikke får gjort andre ting. Dette kan noen ganger være ubeleilig. Her er noen tips for å redusere forsinkelsen ved synkronisering:
  • Hvis maskinen er koblet til et nettverk utenfor UiB, vil den bruke en del tid på å prøve å få kontakt med synkroniseringsserveren. Dersom du ikke skal bruke maskinen på nett, kan du redusere forsinkelsen ved å koble den fra nett og slå av trådløs-nettet på PC-en under oppstart og innlogging.
  • Jo mer data og flere filer som finnes på hjemmeområdet, desto lenger tid tar synkroniseringen. Opprydding på hjemmeområdet (slette unødige filer ol) vil derfor bidra til at synkroniseringen går raskere.
  • Hvis du har filer og mapper som du ikke trenger å ha tilgjengelig på din bærbare PC, kan du flytte dem til et område som ikke synkroniseres. De fleste brukere har to hjemmeområder, ett på Windows-server og ett på Unix-server. Dette kan utnyttes ved at bare hjemmeområdet på Windows-server synkroniseres, mens hjemmeområdet på Unix-server brukes som arkiv for andre filer.
  • Normalt synkroniseres filene automatisk hver gang du logger på og av når maskinen er i UiB-nett og har kontakt med synkroniseringsserveren. Du kan imidlertid velge å ikke gjøre dette automatisk ved å endre innstillingene for synkronisering. Det gjør du slik:

1. Åpne et filbehandler-vindu, f.eks. "My Computer". Velg "Tools" -> "Syncronize...":


Synchronize.png2. I dialogboksen for synkronisering klikker du på knappen "Setup..." nederst:

SyncSetup.png


3. Velg fanen "Logon/Logoff". Her kan du velge om synkronisering skal skje ved på- og/eller avlogging. Du kan også velge om du skal bli spurt om bekreftelse før synkroniseringen starter. Hvis du krysser av alle tre alternativene (som i figuren) vil du ved hver på- og avlogging bli spurt om synkronisering skal utføres:


SyncSettings.png


Merk at hvis du velger bort all automatisk synkronisering, må du selv passe på å synkronisere filene (ved å høyreklikke på "My documents" og velge "Synchronize...") for at filene skal bli synkronisert. Hvis du ikke gjør dette, vil du ikke ha noen server-kopi av nye og endrede filer fra din bærbare PC!


 • Ved synkronisering overføres den siste versjonen av filer. Hvis du har opprettet eller endret en fil på den bærbare PC-en, kopieres den over til serveren og omvendt. Men hvis en fil er endret både på kopien på den bærbare PC-en og på serveren, kan ikke synkroniseringsprosessen avgjøre hvilken versjon som er den riktige. I slike tilfelle vil du få et spørsmål om du vil ta vare på den ene eller den andre eller begge versjonene.

Linux

Les informasjonen på Bærbar maskin driftet av IT-avdelingen.


Kontakt oss i BRITA (Brukerstøtte ved IT-avdelingen)

Dersom du har spørsmål, opplever problemer med maskinen din eller ønsker programvare, ber vi deg om å registrere din henvendelse på http://bs.uib.no eller å ringe oss på telefon 55 58 47 00. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger!