Solidus - Manuelt stenge eller åpne en telefonkø


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Målgruppe

Denne artikkelen er for de som er "supervisors" i Solidus og har tilgang til escheduler.uib.no.

Nødstengning / nødåpning

  • Logg inn på escheduler.uib.no med Solidus brukernavn og passord.
  • Gå til menyvalget "Emergency Override". Beskrivelse av tilgjengelige knapper kommer under.
  • "Normal" setter køen i vanlig drift
  • "Open" brukes i spesielle tilfeller når man trenger å holde en kø åpen i et tidsrom der den vanligvis er stengt. Åpner køen igjen umiddelbart dersom den er stengt.
  • "Closed 1"..."Closed 5" brukes når man manuelt vil stenge en kø umiddelbart. Tallene 1-5 angir av hvilken årsak man stenger. Disse årsakene programmeres eventuelt av IT-avdelingen og dokumenteres spesielt i hvert enkelt tilfelle.