Redigering av innhold på nettsider

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?

IT avdelingen drifter flere webservere og redigering av innhold på nettsider er et ganske omfattende felt.

Dokumentet her vil prøve å beskrive noen av disse.

Denne siden gir også gode tips hvor hvordan en kan skrive for "web": Hvordan skrive på vev

UiB har i dag sine offisielle vevsider under www.uib.no. Informasjon om oppdatering av informasjon der kan en lese om på:

Likevel finnes det en del vev informasjon som fortsatt eksisterer på den gamle serveren som heter Webber.

Editering av vev informasjon på Webber gjøres på "gamle" måten, html editering, enten direkte i en tekst-editor eller i en wysiwyg-editor, som for eksempel Macromedia Dreamweaver.


Vevsider på FOLK, ORG eller KURS

Alle ansatte (og studenter) kan opprette og editere html vevsider på folk.uib.no.

Se denne siden for mer informasjon:

Ved forespørsel kan en få opprettet katalog under org.uib.no. Forespørsel skal gjøres via Issue-tracker.

Se denne siden for mer informasjon:

Kople til folk.uib.no for å redigere vevsider

Se denne siden: Personlige vevsider for studenter og ansatte

Kople til org.uib.no og kurs.uib.no for å redigere vevsider

Det forutsettes at en har fått laget en katalog på serveren før en kan kople opp. Bestilling av en slik katalog gjøres via IT avdelingen Webhotell, eller Kommunikasjonsavdelingen (https://bs.uib.no).

Det er 2 måter en kan kople seg til org.uib.no og kurs.uib.no på: smb/cifs eller secure FTP.

smb/cifs

Gjelder for Windows maskiner: Høyre klikk My Computer, vel MAP NETWORK DRIVE. Velg en passende 'drive' som er ledig. I folder skriver en:

\\org.uib.no\nettstedsnavn

For Kurs, skriver en:

\\kurs.uib.no\nettstedsnavn

Map network drive org-uib-no.jpg

Dersom du har en datamaskin som ikke er driftet av IT avdelingen, må du huske å skrive brukernavnet som: uib\brukernavn

Map network drive org-uib-no uib brukernavn.jpg

Da vil en få en nettverkdisk hvor en kan editere filene som en vanligvis gjør i Windows verdenen.

Tilkopled nettverksdisk mot org.uib.no eksempel katalog brita.jpg

secure FTP

Koplingen gjøres via serveren login.uib.no. Altså:

ssh login.uib.no
cd /Data/www/org/nettstedsnavn

hvor nettstedsnavn er navnet på ditt nettsted.

For Kurs gjelder:

cd /Data/www/kurs/nettstedsnavn

Secure ftp login-uib-no.jpg secure ftp login mot org.uib.no

Secure ftp login org uib no share.jpg secure ftp login mot org.uib.no share

Secure FTP i Macromedia Dreamweaver og andre HTML editorer

Macromedia Dreamweaver, og andre html editorer har som regel støtte for SFTP.

En bruksanvisning for hvordan dette fungerer i Dreamweaver: Redigering_av_vevsider_med_dreamweaver

Data en må legge inn i programmet er da typisk:

servernavn: login.uib.no
katalogsti: /Data/www/bane/til/nettstedet

Noen ganger husker en ikke hvilken server websiden ligger på.

Da kan en gjøre følgende:

På Windows:

start - run - cmd
nslookup webadresse

Eks:

nslookup salted-fish.uib.no

Da ser en at svaret er Radisson. Altså at navnet på serveren Radisson.

Noen ganger kan svaret være Webber.

Uansett om det er Radisson eller Webber, så skal en kople seg til serveren Login (login.uib.no).

Login serveren er på en måte inngangsportalen til flere andre servere. Diskområde på Radisson og Webber er mountet opp (koplet til) på Login under /Data/www/

Dersom det er Radisson som er hvor vevsidene ligger, så kopler en seg til en av datakalogene:

login.uib.no:/Data/www/folk/brukernavn
login.uib.no:/Data/www/org/nettstedsnavn
login.uib.no:/Data/www/kurs/kursnavn

Dersom det er Webber som er hvor vevsidene ligger, så kopler en seg til en følgende:

login.uib.no:/Data/www/alfred/sti/til/nettstedkatalog

Alfred er et synonym til Webber. NTalfred er også mye brukt.

Kople seg opp med MAC

Her er et eksempel på hvordan man kopler opp Dreamweaver mot SFTP i MAC til en vev ORG nettside.

Dreamweaver sftp mac.png

Kople til "Webber" for å redigere vevsider

En kan kople seg til "Webber" på 2 måter:

  • SSH/SFTP via serveren login.uib.no
  • SMB/CIFS via NTALFRED

SSH/SFTP via login

Detaljer:

servernavn: login.uib.no
lokal katalog: /Data/www/alfred

NB: en må ha tilgang for å oppdatere. Dersom en ikke har det, må det meldes inn som sak til Issue-tracker.

SMB/CIFS via NTALFRED (Avvikles)

NTALFRED (Webber) skal avvikles og vi ber de av dere som fortsatt bruker filområder via ntalfred om å flytte de.

Også kjent som "MAP NETWORK DRIVE" i Windows verdenen.

Servernavn: ntalfred.uib.no
katalog: www

Om en ser på denne siden Oppkobling_mot_hjemmeområde og endrer servernavnet til: ntalfred.uib.no og katalogen til 'www'

vil en kunne kople seg opp til området.

NB! Dersom en befinner seg utenfor UiB sitt nettverk (129.177.) må en bruke VPN før en kan kople seg til NTALFRED via SMB/CIFS.

Les om VPN ved UiB.

Problemer med oppkoping mot Login/ntalfred?

Noen vil oppleve problemer med å kople seg opp, eller at en får aksess denied.

passordet kan ha gått ut.
Løsning: skift passordet på Sebra, se Brukerkonto_og_tilganger
En har ikke tilgang til gjeldende katalog/fil. 
Løsning: Meld inn sak til Issue-tracker. 
NB: hver nøye med å ta med: URL til webside(ne), feilmeldinger, hvilket program en bruker for oppkoplingen (SSH/SFTP, Wysiwygpro editor, osv)