PowerPoint til bilde


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hvordan sette korrekt slide size i PowerPoint ift bruk på f.eks. infoskkjermer. Det bør være samme oppløsning som skjermene.

PowerPoint slide size.png