Outlook - kalenderadministrasjon


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kalenderadministrasjon for andre brukarar

Veiledning for korleis gi rettigheter til administrering av eigen kalender til andre brukarar i Outlook.

Gir rettigheter til blant anna:

Opprette kalenderinnslag

Godta kalenderinnslag

Endre kalenderinnslag

Slette kalenderinnslag

Gi rettigheter

Gå til Kalender i Outlook

Header.jpg

Velg Calendar Permissions , klikk så på Add og søk opp brukar som skal administrere kalenderen din.

AddPermission.jpgAdressebok.jpg

Deretter editerer du rettighetene slik: Velg administrator av kalenderen

Sett Permission Level til: Publishing Editor

Velg Apply

EditPermission.jpg

Lag regel for videresending av kalenderinvitasjon

Gå til e-post i Outlook

Velg Rules og deretter Create Rule

Rule.jpg

Velg så Advanced Options

Ruleadvanced.jpg

I Rules Wizard blar du ned til du finn valget “Which is a meeting invitation or update”. Velg denne og klikk Next.

Rulemeeting.jpg

Velg så kva du vil gjere med regelen

Rulerules.jpg

I steg 1 har vi valgt å flytte kalender e-postar til ei eiga mappe, og samtidig videresende til administrator av kalenderen din.

I steg 2 legg du til kva person e-posten skal vidaresendast til, og kva mappe du ynskjer å flytte e-posten til.

Klikk på next for unntaksvalg, eller finish for å sluttføre regelen.

Regelunntak

Ynskjer du å lage unntak i regelen, til dels dersom kalenderinnslaget oppfyller eit spesifikt krav, gjer du det i denne fana. Ynskjer du ingen unntak, klikker du på Next.

Ruleexception.jpg

Sluttføre regelen

Rulename.jpg

Gi regelen eit beskrivande namn, sjå igjennom vilkåra og klikk Finish

Legge til delte kalendarar

For å sjå kalenderen du no har rettighet til å administrere går du til Kalender i Outlook.

AddCalendar.jpg

Finn Open Calendar og velg From Address Book.

Søk på personen som har gitt deg administrator rettigheter og legg til kalenderen deiras.

For å skjule/vise kalenderen i din visning går du til Shared Calendar på høgresida i Outlook.