Nyansatt

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?

Velkommen som ansatt på UiB og som bruker av UiBs IT-tjenester! Vi ønsker å gi litt informasjon om hva IT-avdelingen kan gjøre for deg.


Hvem er IT-avdelingen?

IT-avdelingen er del av sentraladministrasjonen. Vi har ansvar for de fleste IT-tjenester til UiBs ansatte og studenter. Blant det vi driver med er drift av PC-er og skrivere, lagring av data, telefon, nettverk, utvikling og drift av fellessystemer mv.

Du finner en oversikt over de fleste av IT-tjenestene på UiB i tjenestekatalogen vår. Mer informasjon om tjenestene og bruk av dem finner du på dette nettstedet, it.uib.no.

Noe mer informasjon om IT-avdelingen og vår organisasjon og ansatte finner du på Om IT-avdelingen og på eksternweb-sidene våre.

Oppsett og drift av PC ("Klientdrift")

IT-avdelingen har ansvar for oppsett og drift av PC-er for ansatte. For effektiv og sikker drift installeres og administreres PC-er av IT-avdelingen.

Vi har standard klientdrifts-opplegg for Windows 10, Mac OS X og Ubuntu Linux.

Ta kontakt med oss for installasjon av maskin eller programvare.

Les mer på Klientdrift.

Datalagring

Alle ansatte ved UiB får et personlig lagringsområde på UiBs filtjener, kalt "hjemmeområdet". Her skal du lagre dine filer tilknyttet jobb ved UiB. Filer som skal brukes av flere, lagres på egne felles- eller prosjektområder. IT-avdelingen sørger for sikkerhetskopiering av alt som er lagret på hjemme- og fellesområder. Det blir ikke tatt sikkerhetskopi av PC-ers lokale harddisker, minnepinner e.l.!

Alle ansatte får også tilgang til Office 365 med skylagring.

Les mer på Lagring og backup

E-post

UiB tilbyr to ulike e-post-systemer, Du kan velge hvilket du vil bruke dersom ikke ditt institutt/avdeling har bestemt en standard. Hvis du ønsker kalender, må du velge Outlook/Exchange.

Les mer på E-post.

Nettverk

Klientdriftede PC-er kobles til nettverk av IT-avdelingen. Private maskiner, nettbrett, smart-telefoner o.a. utstyr kan kobles til trådløst nettverk. Det er ett nett for ansatte/studenter (eduroam) og ett for gjester (uib-guest).

Les mer på Trådløst datanett

Innkjøp av datautstyr (maskiner, tilbehør, programvare osv.)

Innkjøp foretas av bestiller på ditt institutt/avdeling. UiB har rammeavtaler som sikrer oss gode priser og vilkår, samt at miljø og juridiske krav blir ivaretatt. IT-avdelingen kan gi informasjon og veiledning før kjøp.

Les mer på Innkjøpsveiledning.

Informasjonssikkerhet

En viktig og stor del av IT-avdelingens arbeid er å levere sikre og stabile tjenester. Men informasjonssikkerhet er også den enkeltes ansvar, både ved å holde eget IT-utstyr sikkert og ved å bruke det på en trygg måte.

Alle med brukerkonto på UiB er pålagt å følge UiBs IKT-reglement. I tillegg er det noen forholdsregler du bør ta, og ellers vise sunn skepsis om noe er mistenkelig.

Les mer på Informasjonssikkerhet.

Hjelp og mer informasjon

Informasjon om UiBs IT-tjenester finnes på dette nettstedet, it.uib.no.

Trenger du hjelp eller har spørsmål om IT-tjenestene til UiB, kan du kontakte IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA:

Hvis du trenger hjelp med utstyr i undervisningsrom er det egne vakttelefoner for hvert fakultet/område. Telefonnumre er også oppslått i undervisningsrommene. Les mer på Slik bruker du undervisningsrommene.