Ny hjemmekatalogløsning


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. Siden gjelder et prosjekt fra 2010. Den er bevart av historiske grunner.

I mai 2010 blir det ny hjemmekatalogløsning for alle ansatte ved UiB. Studentene sin løsning ble byttet sommeren 2010.


Bakgrunn

IT-avdelingen tilbyr alle ansatte plass på server for lagring av filer, i øyeblikket 10gb. Du kan lese mer om dette på siden om Lagring og backup. Løsningen vi har kjørt de siste årene er basert på et cluster med to Solaris-servere som kjører diverse cluster-produkter fra Veritas. Denne løsningen er nå utdatert, og vi har funnet at løsningen gir oss både mindre funksjonalitet og mindre stabilitet enn vi ønsker. Vi har derfor jobbet i ca. 1 år med å lage en ny løsning.


Teknisk info om ny løsning

Den nye løsningen er basert på flere servere med operativsystemet Solaris som kjører filsystemet ZFS. ZFS har vært brukt av IT-avdelingen i noen år til å lagre innkommende e-post for alle ansatte, og nå går vi videre til å også bruke det til hjemmeområder. ZFS er en ny måte å tenke filsystemer på, det er veldig kjapt og gir oss en del nye muligheter vi ikke har hatt fra før.

Serverne som kjører den nye løsningen er plassert i forskjellige bygg, og alle filene lagres samtidig på to SAN som er i hver sine bygg. Det betyr at om et bygg skulle brenne, så er alle data intakt på SAN-et i det andre bygget, og serveren som står i et annet bygg enn det som brant kan overta tjenestene med noe redusert ytelse til vi har fått opp igjen nye servere, alt innen en times tid uten at vi trenger å kjøre en tidkrevende restore fra backup av alle data.

Hjemmeområdene til alle ansatte blir fordelt på 4 ZFS-pooler, der vi foreløpig kjører 2 pooler per server med mulighet for å legge til flere servere om nødvendig. Selve poolene kan flyttes mellom serverne, og tar da med seg navn og IP-adresse, dette vil bli benyttet ved patching for å redusere nedetiden for de ansatte.

Praktisk info

Windows

Alle ansatte ved UiB har hjemmeområde på Unix-serverne. Det er derimot ikke alle windowsbrukere som bruker dette hjemmeområdet som sitt primær-område. Det kan du selv sjekke ved å gå inn på "My Computer" og se hvilken beskrivelse som står på o:-disken. Hvis det står noe som inneholder ordet nturt, så bruker du Unix-serveren som ditt primær-hjemmeområde. Står det f.eks. skuld, helix, freud eller noe annet, så har du et hjemmeområde på en windows-server i tillegg til hjemmeområdet på Unix-serverne.

Hvis ditt hjemmeområde er på nturt, så er altså hjemmeområdet ditt på unix-serverne. For å være bakoverkompatibel med funksjonen offline files som brukes av alle som har en bærbar pc med windows, så vil servernavnet nturt leve videre, men med noe lavere ytelse enn om du får filene direkte fra den nye løsningen. Hva gjør du så for å få oppgradert ditt hjemmeområde til den beste ytelsen?

 • Hvis du har en bærbar pc med offline files, så trenger du litt hjelp fra Brita. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700 og skriv i saken at du ønsker å bytte fra nturt, maskin-navnet ditt, at det gjelder windows og at du har en bærbar med offline files. Sakene blir ekspedert etterhvert som Brita har kapasitet.
 • Hvis du ikke bruker bærbar PC med windows og offline files, så kan du få bytte uten videre. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700 og skriv i saken at du ønsker å bytte fra nturt, maskin-navnet ditt, at det gjelder windows og at du ikke har noen bærbar PC. Sakene blir ekspedert etterhvert som Brita har kapasitet.

Hvis du har hjemmeområde på en annen server enn nturt (o: i "My Computer" viser ikke nturt) så trenger du ikke foreta deg noe som helst.

Linux

Hvis du har en linuxklient driftet av IT-avdelingen så er det en stor fordel for deg å få byttet over til å bruke den nye løsningen direkte. I dag får alle linuxklienter hjemmeområdet sitt via en server som heter ukl-samba og en protokoll som heter CIFS. CIFS som hjemmeområde på Linux er ikke ideelt, og ukl-samba sliter med en del ytelsesproblemer på grunn av det, noe som igjen fører til problemer i enkelte programmer. Den nye løsningen vil være vha. protokollen NFS4, noe som Linux fungerer mye bedre med. Det er derfor en fordel for deg å bytte over til å snakke direkte med den nye løsningen, men det er er noen forutsetninger for at det skal gå:

 • Du må ikke ha en studentkonto (i tillegg til din ansattkonto) - Ca. 1000 brukere har i dag både ansatt og student-konto. Du kan sjekke hvilke kontoer du har ved å logge inn i Sebra.
 • Det må ikke være studenter som logger seg på din maskin - Legges maskinen over til NFS4 vil ikke maskinen kunne brukes av studenter før på sensommeren.

Om du oppfyller begge vilkårene, så er det bare å kontakte oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700. Oppgi at du har en linuxklient, maskin-navnet ditt og at du ønsker å bytte til å bruke NFS4. Det er viktig at du da informerer om at du ikke har studentkonto, og at ingen studenter skal bruke din maskin. Sakene blir ekspedert etterhvert som Brita har kapasitet.

Merk at alle som har linux og ikke oppfyller begge kravene over vil bli flyttet over på den nye løsningen i løpet av noen måneder. Vi må bare bli ferdige med å flytte studentene også før maskinen din kan legges over. Det vil komme nærmere informasjon om denne omleggingen senere.

Nye funksjoner

I øyeblikket er det flest fordeler med den nye løsningen "under panseret", men det er noen fordeler for folk flest:

 • Det blir en stor ytelsesforbedring.
 • Det vil bli mindre nedetid i forbindelse med patching av serverne.
 • Den nye løsningen gir økt kompatibilitet med Windows, så det skal forhåpentligvis bli mindre problemer for windows-brukere med primær-hjemmeområde på Unix.
 • Det blir mye enklere for oss på IT-avdelingen å legge til mer disk, noe som vil føre til at alle ansatte vil få mer lagringsplass på sine hjemmeområder. Dette kommer det mer info om.

På forholdsvis kort sikt vil det komme flere forbedringer, bl.a.:

 • Snapshots av hjemmeområdet, som betyr at du selv vil kunne finne tilbake tidligere kopier av filene dine. Det er kjekt om du skulle slette en fil, overskriv en fil e.l., så kan du selv enkelt finne tilbake til tidligere kopier av filene dine uten å måtte be IT-avdelingen om å finne det tilbake fra Backup. Dette er en funksjon som i dag har vært tilbudt på noen av windows-serverne, men det blir snart tilgjengelig for alle ansatte på unix-hjemmeområdet.
 • Enkel måte å bestille mer lagringsplass direkte via Sebra - uten å måtte vente på noen på IT-avdelingen, det vil skje "live".

Av fordelene "under panseret", så kan vi nevne:

 • Økt ytelse.
 • Økt stabilitet.
 • Bedre redundans med mindre fare for tap av data om et bygg skulle brenne.
 • Enklere å vedlikeholde maskinparken.
 • Enklere å få patchet serverne.
 • Enkelt å legge til nye servere å fordele lasten på.
 • Enkelt å legge til mer disk.
 • Enkelt å endre folk sine quota.