Moodle

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden inneholder informasjon som ikke lenger er korrekt eller uten betydning. Ingen ytterligere informasjon

Moodle tjenesten er under avvikling

"Moodle" var en tjeneste ved IT-avdelingen som tilbys ansatte og studenter ved UiB.

Gammel tekst

En får en egen Moodle installasjon som blir knyttet til institutt, avdeling eller lærested. Den som bestiller blir vanligvis kontaktperson. IT avdelingen gjøre selve installasjonen på Linux Redhat server med Apache, PHP og Mysql database. Backup av alle data gjøres nattlig én gang i døgnet. Generell bruk og brukerstøtte i Moodle kan dessverre ikke IT avdelingen tilby. Likevel må en kunne sende spørsmål om en står helt fast. Spørsmål angående sin Moodle installasjon kan en sende inn via Issue Trackeren (bs.uib.no). Ikke henvis brukerne av Moodle installasjonen til IT avdelingen. 1. linjesupport må en selv sørge for.

Moodle er en læringsplattform, også kalt et LMS, Learning Management System.

Universitetet har i dag ca. 13 ulike Moodle instanser, og IT-avdelingen drifter de fleste av disse. En av disse instansene er knyttet til Mi side via en sømløs overgang, slik at emner og brukere blir knyttet til kurs i Moodle.

Sømløs overgang fra Miside til Moodle

Studieadministrativ avdeling gir tilgang per emne. En av forutsetningene for å ta i bruk funksjonalitet i Moodle som er sømløst koplet til Miside er:

Visse moduler i Moodle kan tas i bruk som et supplement til Mi side,
men da kun med funksjonalitet som ikke finnes i Mi side.

Bestilling gjøres via Issue Tracker til Studieadministrativ Avdeling:

Studieadministrativ avdeling legger til sømløs overgang til Moodle fra emnet på Mi side, slik som for Kark.
Send en bestilling med emnekoder og varighet på koblingen via Issue Tracker.

Det er Moodle installasjonen: moodle.uib.no som er tilknyttet Miside. De andre Moodle installasjonene er uavhengig av Miside og har også i de fleste tilfellene egne lokale brukere.

Mer informasjon