Git.app.uib.no


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.

Tjenesten leveres av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen og er åpen for alle institusjoner i utdanningssektoren som er koblet til Dataporten.

Brukerdokumentasjon er tilgjengelig via: https://git.app.uib.no/help