E-postadressen min


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Alle studenter og ansatte ved UiB må ha egen IT-brukerkonto i SEBRA og en tilknyttet e-postadresse ved UiB.


Studenter

For studenter er e-postadressen på formen fornavn.etternavn@student.uib.no. Det skal også fungere med brukernavn@student.uib.no. Har du allerede en annen e-postadresse som du heller ønsker å bruke, kan du sette opp en automatisk videresending fra e-postadressen din ved UiB.

Ansatte

Ansattes e-postadresse er på formen fornavn.etternavn@uib.no For ansatte fungerer det også med bare brukernavn@uib.no.


Se også:

E-post

Brukerkonto og tilganger