Diskusjon:Feilkoder ved VPN-oppkobling


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Her bør det nemnast, under feilmeldingane 619 og 800, at mange breibandsrutarar har brannmurar med funksjonen "VPN Pass Through". Det er ikkje naudsynt å styre med port 1723 og protokoll 47 når det finst ei løysing for dummies :) Eg har ikkje innsikt nok til å skrive noko meir hjelpsamt om dette, dog. Kurtber 30. okt 2011 kl. 13:07 (UTC)